Vijesti iz Bijelog Polja

Građani su nam na prvom mjestu!

Crkva Svetog Petra i Pavla

Obnovljena crkva Svetog apostola Petra u Bijelom Polju, sa 28 metara visokim zvonikom.

Ovaj važan vjerski objekat potiče iz 12. vijeka i znamenit je i po tome što je za njega pisano čuveno Mi­ro­sla­vlje­vo je­van­đe­lje, najvažnije djelo slovenske pismenosti koje se nalazi u Uneskovoj listi „Pamćenje svijeta”.

Crkva je prema natpisu uklesanom iznad ulaznih vrata podignuta od strane humskom kneza Miroslava, brata Stefana Nemanje, a smatra se da je podignuta 1196. godine. Petrova crkva je bila dugi niz godina sjedište humske episkopije, a pr­vi epi­skop u njoj bio je Sa­va, dru­gi sin kra­lja Ste­fa­na Pr­vo­vjen­ča­nog.

Za vrijeme vladavine Turaka, 1691. godine ova crkva je pretvorena u džamiju, koja je postojala sve do oslobođenja Bijelog Polja od Turaka 1912. godine.