Vijesti iz Bijelog Polja

Građani su nam na prvom mjestu!

Gradska (Jusuf) džamija

Gradska (Jusuf) džamija u Bijelom Polju, jedina u užem gradskom jezgru, na sadašnjoj lokaciji nalazi se od 1741. godine.

Tu je prenešena iz sela Jabučino, 5 km udaljenog od grada, da po povlačenju turske vojske ne bi bila prepuštena propasti. Kamen po kamen, na rukama mještana, u koloni dugoj desetak kilometara, prenešena je kažu za 48 sati.

Iako je pretrpjela brojne obnove i restauracije koje su u izvjesnoj mjeri narušile njen autentičan izgled, zbog svog značaja džamija je stavljena pod zaštitu Zavoda za zaštitu spomenika kulture.
U haremu (dvorištu) džamije nalazi se i nekoliko mezara, među kojima i grob imama hafiz Mustafe Gušmirovića, zbog čega ovu džamiju često nazivaju i Gušmirska džamija.
Jedna od prvih i najljepših džamija u bjelopoljskom kraju bila je Hajdar pašina džamija u selu Radulići. Tu je Hajdar-paša Selim, došavši krajem 17. vijeka iz Anadolije, podigao pored džamije i saraj, hamam i turbe. Neuobičajene ljepote za seosku džamiju, ova monumentalna građevina zapaljena je u Drugom svjetskom ratu, tako da danas postoje samo ostaci njenih zidina, minareta i turbeta.