Bijelo Polje

Vaš pogled na grad

REAGOVALI IZ OPŠTINSKOG ODBORA BOŠNJAČKE STRANKE BIJELO POLJE

REAGOVALI IZ OPŠTINSKOG ODBORA BOŠNJAČKE STRANKE BIJELO POLJE

Povodom pisanja lista “Dan” u vezi sa problemom sa kojim se mještani bistričkog kraja susreću zbog kašnjenja rekonstrukcije puta Gubavač – Bistrica kao i kampanje dezinformacija kojom se ovih dana obmanjuju mještani bistričkog kraja a kojom se kao krivac za kašnjenje želi targetirati Potpredsjednik Vlade za regionalni razvoj i ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović a pravi krivci prikriti, radi objektivnog informisanja građana obavještavamo javnost o sljedećem:

Nakon što su mještani bistričkog kraja više puta na protestima zbog kašnjenja u rekonstrukciji puta Gubavač – Bistrica prozivali Ervina Ibrahimovića, kao ministra kapitalnih investicija, iako resorno nenadležan jer projekat realizuje Uprava javnih radova (sada Uprava za kapitalne projekte) koja je u resornoj nadležnosti Ministarstva ekologije i prostornog planiranja, potpredsjednik Ibrahimović je dana 20.06.2022. g. obišao Bistricu i u razgovoru sa mještanima obećao da će o problemu upoznati Vladu Crne Gore i inicirati da se problem što prije riješi.

REAGOVALI IZ OPŠTINSKOG ODBORA BOŠNJAČKE STRANKE BIJELO POLJE

Na sjednici Vlade Crne Gore 23. 06. 2022. G. potpredsjednik Vlade i ministar kapitalnih investicija upoznao je Vladu usmenom informacijom i od Vlade zahtijevao da se problem što prije riješi a na sjednici Vlade od 8. 7. 2022. g. Vlada je, na njegov predlog, usvojila pisanu Informaciju i zadužila Upravu javnih radova (sada Uprava za kapitalne projekte) da do naredne sjednice Vlade pripremi i Vladi dostavi predlog mjera za rješavanje ovog problema.

Uporedo sa ovim aktivnostima potpredsjednik Vlade je u neposrednoj i ličnoj komunikaciji organizovao sastanak sa predstavnicima kompanije „Štrabag“, koja u skladu sa Ugovorom izvodi radove na pomentuom putu, kako bi i na taj način pokušao da što prije riješi ovaj problem. Tom prilikom od kompanije „Štrabag“ dobio je uvjeravanja da će sagledati mogućnosti da nastave realizaciju projekta a kasnije je, dana 23. 06. 2022. g., od strane predstavnika ove kompanije obaviješten da će, kada se za to steknu uslovi, ova kompanija nastaviti da izvodi radove. Ti uslovi su rješavanje prethodnih radova koje izvode CEDIS i Telekom.

Pošto je bilo dosta problema u rješavanju tih prethodnih radova potpredsjednik Vlade i njegovi saradnici imali su intenzivnu komunikaciju sa izvodjačima radova, lokalnom upravom i predstavnikom lokalne zajednice u Bistrici kako bi se što prije stekli uslovi za nastavak realizacije projekta.

Medjutim, stvari su tekle veoma sporo a problemi se nadovezivali jedan na drugi i to, po pravilu, uvijek se pojavljivao novi problem kada bi se riješio prethodni. CEDIS je u međuvremenu riješio izmještanje elektroinstalacije dok se čeka rješavanje telekomunikacione instalacije Telekoma za koga radove izvodi podizvođač iz Bijelog Polja.

Nakon što je većina problema riješeno, prema usmenim informacijama dobijenim od strane Uprave za javne radove (sada Uprava za kapitalne projekte), pojavio se projekat vodovoda koji se do tada nije pominjao a čija bi realizacija podrazumijevala prekopavanje puta na više lokacija. Međutim, čekanje na taj projekat moglo bi odložiti završetak radova i na duže od godinu dana i na relaciji Potpredsjednik Vlade – Uprava za kapitalne projekte intenzivno se radi na pronalaženju modela za rješavanje ovog problema. U međuvremenu smo dobili uvjeravanja od predsjednika MZ Bistrica da pitanje vodovoda neće predstavljati problem za dalju realizaciju rekonstrukcije puta.

Iz kabineta potpredsjednika Vlade i ministra kapitalnih investicija već sjutra će, prema našim saznanjima, biti iniciran sastanak predstavnika svih kompanija i državnih organa uključenih u realizaciju ovog projekta i predstavnika mještana bistričkog kraja u cilju rješavanja ovog problema nakon čega će, u slučaju neuspjeha, javnosti biti predočena kompletna dokumentacija u vezi sa ovim projektom kao i podijeljena saznanja u vezi sa problemima i mogućim opstrukcijama pri realizaciji projekta te zatražiti odgovornost izvođača i podizvođača.


Kako bi se izbjegli pokušaji manipulacije javnošču u cilju sticanja političkih poena ili diskreditacije političkih protivnika o svim preduzetim koracima o kojima budemo imali saznanja blagovremeno ćemo informisati javnost. Istovremeno dajemo punu podršku mještanima Bistrice da do kraja istraju i svojim zahtjevima.


Bošnjačka Stranka, Opštinski Odbor Bijelo Polje