Vijesti iz Bijelog Polja

Građani su nam na prvom mjestu!

PREDSTAVLJAMO: SVETOZAR BOGAVAC, NAJPOZNATIJI NOTAR NA SJEVERU DRŽAVE

Svetozar – Pele Bogavac je rođen 11. decembra 1957. godine u Mojkovcu.
Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Podgorici 4. septembra 1980. godine. Položio pravosudni ispit u Beogradu 29. maja 1985. godine, notarski ispit 20. januara 2010. godine i advokatski ispit decembra 2010. godine.
Radio u Rudniku olova, cinka i pirita „Brskovo“ Mojkovac, od 1980. godine do 1988. godine, na radnom mjestu Direktora službe za opšte, pravne i kadrovske poslove, direktor Radne zajednice Rudnika, olova i cinka „Brskovo“ Mojkovac.
U MUP-u Crne Gore u radnom odnosu od 1988. do 1. januara 2011. godine. Radio na poslovima samostalnog inspektora za suzbijanje privrednog kriminaliteta i zaštitu od požara i eksplozija, načelnik Odjeljenja za suzbijanje kriminaliteta, komandant posebnih jedinica Mojkovac i Kolašin, a u vremenu od 2000. do 2010. godine Načelnik OB (policije) Mojkovac. Od 2010. do 2011. godine radio u Upravi Policije u Podgorici – Uprava za suzbijanje kriminaliteta – privredni kriminalitet.
Imenovan Odlukom Ministarstva pravde broj 01-1834/11 od 30. marta 2011. godine za notara sa službenim sjedištem u Bijelom Polju.
Najpoznatiji je notar na sjeveru Crne Gore.