Vijesti iz Bijelog Polja

Građani su nam na prvom mjestu!

OD 40 MJESNIH ZAJEDNICA 20 POSTOJI SAMO NA PAPIRU

OD 40 MJESNIH ZAJEDNICA 20 POSTOJI SAMO NA PAPIRU

Predsjednik Opštine Petar Smolović kaže da su neki Savjeti MZ aktivni. A neki nijesu, da je nekolicini predsjednika mjesnih zajednica istekao mandat. Ima i nekoliko mjesnih zajednica koje nemaju predsjednike jer su, nažalost, preminuli

Na području bjelopoljske opštine ima 40 mjesnih zajednica. Ali one ne funkcionišu na pravi način, pa je u lokalnoj upravi formirana rada grupa koja će raditi na donošenju nove odluke o mjesnim zajednicama. Sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu Haris Malagić kaže da u mnogim mjesnim zajednicama godinama unazad nijesu konstituisani savjeti, već se nalaze u tehničkom mandatu.

– U dvadesetak od 40 mjesnih zajednica na području naše opštine, savjeti su u punom mandatu. Glavni razlog takvog stanja je pandemija koronavirusa kada nijesmo bili u mogućnosti da organizujemo zborove građana. Zato što je to podrazumijevalo prisustvo određenog broja ljudi kako bi se mogao birati savjet mjesne zajednice. Takođe, imali smo niz izbornih procesa. S obzirom na optužbe sa različitih strana kako su mjesne zajednice partijske ćelije. Kako politika, lokalna i državna, funkcioniše preko mjesnih zajednica, nismo birali savjete – kaže Malagić i dodaje da se nada da će nova odluka o mjesnim zajednicama biti donesena u skorije vrijeme. Te da je formirana radna grupa koja će raditi na izradi tog dokumenta.

– Slobodno mogu reći, a na osnovu dosadašnjeg iskustva, dosta mjesnih zajednica postoje samo na papiru i u opštinskoj evodenciji. Više od pola savjeta MZ ne funkcioniše jer im je mandat odavno istekao. A opštinska kancelarija za MZ i Skupštinska služba ništa ne preduzimaju da se izaberu novi savjeti. Mali broj MZ ima svoj prostor, odnosno kancelariju i uglavnom predsjednici Savjeta MZ koriste svoje kuće za kancelarije – kaže Uglješa Prebiračević, koji je član Savjeta MZ Bistrica kojem je, kako kaže, davno istekao mandat.

Korisno bi bilo da Opština usmjerava dio sredstava

Za početak bi, kažu predstavnici mjesnih zajednica, bilo od koristi da Opština Bijelo Polje počne mjesnim zajednicama da usmjerava dio sredstava od naplate poreza na nepokretnosti, jer je i dosad to bila u obavezi za objekte koji se nalaze na teritoriji neke MZ.

– Tako bi se mjesnim zajednicama obezbijedila makar minimalna finansijska podrška, pa bi se moglo raditi na izgradnji manjih infrastrukturnih objekata koji mnogim naseljima nedostaju. U protivnom, sve mjesne zajednice na teritoriji opštine Bijelo Polje bilo bi ispravnije ukinuti, jer njihovo formalno postojanje ništa i ne znači, kad već nemaju bilo kakvu svrhu u korist građana – ocjenjuju predstavnici mjesnih zajednica.

On ističe da nijedan odbornik u lokalnom parlamentu, iz bilo koje partije, dosad nije imao sastanak sa nekim Savjetom MZ, kao ni poslanik ili neki član Vlade.

– Da podsjetim, Duško Marković, bivši predsjednik Vlade, više puta je posjetio MZ Bistrica ali nikada se nije udostojio da bar pet minuta ima sastanak sa članovima Savjeta MZ. Da čuje naš glas i naše probleme. Sve nam to govori koliko državni i lokalni zvaničnici uvažavaju Savjet MZ kao neposredne predstavnike građana. Taj odnos i uvažavanje se mora mijenjati. Možda ova nova vlast na državnom nivou nešto promijeni, jer se od ovih naših na lokalnom nivou, koji su tu tri decenije, tome više ni ne nadamo – istakao je Prebiračević.

Predsjednik Opštine Petar Smolović kaže da su neki Savjeti MZ aktivni. A neki nijesu, da je nekolicini predsjednika mjesnih zajednica istekao mandat. Ima i nekoliko mjesnih zajednica koje nemaju predsjednike jer su, nažalost, preminuli.

– Nadam se da će ovaj novi skupštinski saziv, odnosno nadležna radna tijela organizovati zborove u mjesnim zajednicama koje ne funkcionišu. A sve u korist mještana tih područja – istakao je Smolović.

Predsjednik MZ Rakonje Ranko Krkalović kaže da pojedine mjesne zajednice u Bijelom Polju postoje samo na papiru, i nemaju čak ni službene prostorije. A organi upravljanja su, kako je rekao, samo formalno izabrani da bi se zadovoljile zakonske obaveze. Pa od konkretnog rada na terenu nema ništa.

– Mjesne zajednice su potpuno zapostavljene, i nalaze se na marginama odlučivanja u opštinskoj hijerarhiji. Ima i mjesnih zajednica koje od Opštine nikada nijesu dobile ni centa, pa ne čudi što u većini njih nema nikakvih investicija. A za neke je veliki uspjeh kad dobiju tokom godine i neki sat rada buldožera na terenu. Takav položaj mjesnih zajednica je neprihvatljiv, i krajnje poražavajući, i pod hitno ga treba popraviti – ocijenio je Krkalović.

Izvor: Dan
Novinar: Milovan Novović