Vijesti iz Bijelog Polja

Građani su nam na prvom mjestu!

STIČU ZNANJE, UČE O PRIJATELJSTVU

STIČU ZNANJE, UČE O PRIJATELJSTVU

U bjelopoljskoj Srednjoj stručnoj školi održana je debata na temu „Budžet“, iz predmeta finansijsko i spoljnotrgovinsko poslovanje. Učenici su iznijeli mišljenje i razmijenili argumente zašto je predmetni budžet dobar, a zašto nije. Iznosili su i sugestije šta treba izmijeniti i kako predlog unaprijediti. Učenici su kroz takmičenje u asocijacijama obnovili gradivo o javnim prihodima i javnim rashodima.


Profesori mr Sanija Pepeljak i mr Admir Muradbašić kroz kontinuiran rad i praktične vježbe pomažu učenicima da na bolji i kvalitetniji način savladaju gradivo i naučeno primijene u praksi. Času su prisustvovali i pedagog Veselin Rakočević i pomoćnik direktora Igor Živković.

STIČU ZNANJE, UČE O PRIJATELJSTVU


Na kraju časa, citrajući Muhameda Alija, učenici su istakli da je za njih, pored usvojenog znanja, najbitnije da izgrade dobre međuljudske odnose: ,,Na svijetu je najteže objasniti prijateljstvo. To nije nešto što se uči u školi, ali ako nijeste naučili smisao prijateljstva, stvarno nijeste naučili ništa”.


Izvor: Dan
Novinar: Milovan Novović