Vijesti iz Bijelog Polja

Građani su nam na prvom mjestu!

MUP DISKRIMINISAO BJELOPOLJKU: OSTALA BEZ POSLA TOKOM PORODILJSKOG BOLOVANJA

Zamjenica ombudsmana Nerma Dobardžić ocijenila je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova diskriminisalo jednu Bjelopoljku koja je radila u njihovoj područnoj jedinici u Baru kada joj u aprilu nije produžilo poseban ugovor o radu na privremenim i povremenim poslovima, a na porodiljskom je bolovanju, piše Pobjeda.
Dobardžić je zato zatražila od resora ministra Mevludina Nuhodžića da se Bjelopoljki omogući ostvarivanje prava na korišćenje porodiljskog i roditeljskog odsustva sve dok dijete ne napuni godinu.
Zaposlena je bila zaključila poseban ugovor o radu sa Ministarstvom unutrašnjih poslova koji je trajao od 3. decembra prošle godine do 1. aprila ove.
Na porodiljsko odsustvo pošla je 3. januara, a tokom marta šefica ju je obavijestila da više nije službenica ovog resora.
Zamjenici ombudsmana iz Ministarstva unutrašnjih poslova rečeno je da poslodavac može da zaključi poseban ugovor o radu za obavljanje određenih poslova koji ne zahtijevaju posebno znanje i stručnost, a po svojoj prirodi su takvi da ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini.
To se radi sa nezaposlenima na evidenciji Zavoda za zapošljavanje ili sa agencijama za posredovanje.
Kazali su da nijesu mogli da produže sporni ugovor, objašnjavajući da su odredbe Zakona o radu, koji je usvojen u januaru, a koji se odnosi na privremene i povremene poslove, trebalo da počnu da se primjenjuju tek od 8. jula ove godine.
“Nema zakonskog uporišta, a nedostaje i saglasnost užeg kabineta Vlade Crne Gore i Ministarstva finansija, potrebna za angažovanje imenovane za obavljanje privremenih i povremenih poslova”, izjasnili su se oni.
Dobardžić je kazala da su je iz Ministarstva rada i socijalnog staranja obavijestili da se ugovor o privremenim i povremenim poslovima, u smislu Zakona o radu koji je važio u trenutku zaključenja ugovora, smatrao posebnom vrstom ugovora o radu na određeno vrijeme, shodno kojem zaposleni ima sva prava iz rada i po osnovu rada.
“Saglasno ovom stavu proizilazi da je podnositeljka pritužbe imala pravo na korišćenje porodiljskog i roditeljskog odsustva sve dok dijete ne napuni godinu”, napisala je u mišljenju zamjenica ombudsmana.
Zatražila je, takode, mišljenje o ovom predmetu od Odjeljenja upravne inspekcije koje je konstatovalo određenu nepravilnost.
Ocijenili su da je angažovanje Bjelopoljke po osnovu ugovora za obavljanje poslova iz redovne nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova protivno odredbama člana 38, 40 do i zaključno sa članom 52 Zakona o državnim službenicima i namještenicima.
“Međutim, kako je protekao rok na koji je posebni ugovor o radu zaključen, inspektorka nije naredila njegovo otklanjanje, već polazeći od utvrđenog činjeničnog stanja i konstatovane nepravilnosti, u smislu člana 36 Zakona o inspekcijskom nadzoru, ukazano je ministru unutrašnjih poslova da je dužan obezbijediti da se u budućem radu, popuna sistematizovanih radnih mjesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova obavlja u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima”, istakla je Dobardžić.
Zamjenica ombudsmana, koja je zaključila da je Bjelopoljki postupanjem Ministarstva unutrašnjih poslova povrijeđeno pravo iz rada i po osnovu rada, zatražila je od ovog resora da ubuduće u ovakvim i sličnim situacijama ne zaključuje ugovore o privremenim o povremenim poslovima za poslove iz redovne nadležnosti koji su sistematizovani Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaćiji radnih mjesta.