Vijesti iz Bijelog Polja

Građani su nam na prvom mjestu!

ZBOG KORONE LOKALNI BUDŽET MANJI OD PLANIRANOG ZA DVA I PO MILIONA

Lokalni parlament usvojio je na današnjoj sjednici prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2020. godinu, kojom je opštinski budžet planiran u iznosu od 13.005.199,20 eura.Za takvu odluku glasala su 24 odbornika vladajuve većine, sedam odbornika je bilo protiv, dok su se dva uzdržala od glasanja.”Predloženi rebalans je nužan zbog situacije koju je prouzrokovala pandemija Covid-19, te da je nakon niza konsultacija i sastanaka sa predstavnicima Ministarstva finansija predsjednik Opštine Petar Smolović utvrdio Nacrt Odluke o izmjeni budžeta”, kazala je sekretarna za finansije Alida Nuhodžić.Ona je istakla da je rebalansom budžet planiran u iznosu od 13.005.199,20 eura, što je manje od prvobitnog koji je iznosio 15.650.000,00 €. “Prema rebalansu, ukupno planirani primici u iznosu od 13.005.199,20 eura,raspoređeni su na tekuću budžetsku potrošnju u iznosu od 6.400.073,00 eura, otplatu duga 3.639.516,00 eura i kapitalni budžet u iznosu od 2.965.609,20 eura”, navela je Nuhodžić.