Vijesti iz Bijelog Polja

Građani su nam na prvom mjestu!

Srušene džamije u Bijelom Polju

Hadžidanuša – Čaršijska džamija nalazila u centru grada, u Ašik mahali, izgrađena je krajem XVII vijeka i bila je najljepša džamija u gradu. Srušena je u toku Drugog svjetskog rata, bombardovanjem “savezničkih snaga”. U njenom haremu se nalazilo mezarje u kom je pokopan poznati alhamijado pjesnik i književnik hafiz Salih Gašević. Nakon rata, na dijelu gdje se nalazila džamija sagrađen je park a na mezarevima spomenik palim borcima u NOR – u…

 

Hadžidanuša – Čaršijska džamija

Haznadar Mehmed – agina ili Harem džamija, podignuta u XVII vijeku u Donjoj mahali, bila je najveća u gradu, zidana kamenom i sa drvenom munarom. Srušena je 1958. godine voljom tadašnjih vlasti, a na njenim temeljima je tada podignuta zgrada Elektroprenosa…

Haznadar Mehmed-agina džamija