Vijesti iz Bijelog Polja

Građani su nam na prvom mjestu!

NA PRESS KONFERENCIJI NVO MULTIMEDIJAL MONTENEGRO (MMNE) PREDSTAVILA PROJEKAT „ŠUME SU NAŠE NACIONALNO BLAGO“

Projekat „Šume su naše nacionalno blago“ NVO Multimedijal Montenegro (MMNE) iz Bijelog Polja sprovodi u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore.
“Ovaj projekat ima za cilj da razvije društvenu svijest, posebno mladih, o značaju šuma kao prirodnog dobra i nacionalnog bogatstva, potrebi očuvanja šuma i značaju prevencije zagađenja i zaštite od požara šuma na sjeveru Crne Gore”, kazao je asistent na projektu Ramko Ćatović.
Koordinator projekta i predsjednik NVO MMNE Željko Đukić je na početku pressa istakao da se Ovom temom bave jer smatraju da je prisutan veliki broj požara koji uništavaju šumski fond, kao i problem odlaganja otpada i nekontrolisane i neodgovorne sječe šume.

“Odatle i nužnost da se promijeni ponašanje i I dodatno edukuje šira zajednice o nastanku, uzrocima i posljedicama požara i nekontrolisanoj sječi drveća, uz uključivanje šire zajednice, na čelu sa mladima. Važno je ne samo u teoriji unaprijediti stanje u ovoj oblasti već I djelovati na terenu upravo kroz noz aktivnosti a to su pošumljavanje, čišćenje kritičnih tačaka na kojima se odlaže otpad i sveobuhvatnom kampanjom sa čijom smo realizacijom počeli prije nekoliko dana”, istakao je on.

Đukić je posebno zadovoljan velikim interesovanjem građana za ovu temu, brojem afirmativnih komentara koji na dnevnoj bazi dobijaju, jer je kako je rekao šira javnost očigledno svjestna koliko je važno obratiti pažnju na šume u Crnoj Gori, posebno na sjeveru.

“Kroz projekat je već izrađen I aktivan web sajt www.nasesume.me koji će u kontinuitetu biti ažuriran sa svim relevantnim informacijama sa lokalnog, regionalnog, državnog I međunarodnog nivoa. U saradnji sa preduzećem “Merkator Advertising” osmislili smo inovativne, lijepe ali I praktične kate za otpad koje će biti instalirane na vise lokacija na teritoriji opština Bijelo Polje, Berane i Petnjica a na prometnim izletištima će biti postavljeni i veliki drveni panoi koji će podsjetiti građane da čuvaju šume, prije svega od ilegalne sječe, požara iodlaganja otpada. Ovih dana u saradnji sa mladima radimo i na organizaciji akcije čišćenja jednog lokalnih izletišta u Bijelom Polju”, naveo je koordinator projekta.

On je poručio da će se NVO na čijem je čelu dugoročno baviti čuvanjem šumskog bogatstva i van ovog projekta i pozvao sve savjesne građane, pojedince, institucije i druge zainteresovane aktere da prijave sve nelegalne radnje počev od sječe šuma, odlaganja otpada, uzrokovanja požara, koncesionare koji nesavjesno i nedogovorno sjeku šume, kojima će biti dostupni 24 sata dnevno.

“Možete nas kontaktirati putem društvenih mreža, web sajta, e-maila ili doći lično u prostorije naše organizacije koja se nalazi u ulici Slobode. Odlučni smo da dugoročno djelujemo u ovoj oblasti kako bi sačuvali naše šumsko bogatstvo. Kroz drugi projekat se bavimo pitanjem prerade drvnog sortimenta sa ciljem da povećamo obim prerade drveta u finalne proizvode i utičemo na smanjenje izvoza drveta u obliku daske i greda! Podsjetići da je Norveška koja posjeduje veće šumsko bogatstvo od nas još 2016. godine zabranila sječu šuma. Pored toga što su šume dom životinja i stanište flore i faune njihova sječa utiče i na klimatske promjene, a ključna poruka danas sa kojom ču završiti obraćanje glasi: ŠUME SU PLUĆA NAŠEG GRADA, DRŽAVE I SVIJETA!”, zaključio je Đukić.