Vijesti iz Bijelog Polja

Građani su nam na prvom mjestu!

RADOVI NA IZGRADNJI PUTA PREMA BISTRICI TEKU PLANIRANOM DINAMIKOM

Modernizacija oko devet kilometara puta Gubavač – Bistrica i izgradnja mosta na rijeci Bistrici svakodnevno napreduju, a radovi će narednih dana biti dodatno intenzivirani, kako bi se iskoristile povoljne vremenske prilike, saopšteno je iz Uprave javnih radova.
“Riječ je o projektu u okviru valorizacije Đalovića pećine, jednoj od najvećih investicija države Crne Gore u razvoj turizma, vrijednoj oko 23 miliona eura. Njegovom realizacijom dobićemo još jednu atraktivnu destinaciju, imajući u vidu izuzetne prirodne ljepote pećine sa okolinom.
Rekonstrukciju dionice od Gubavča do Bistrice sa mostom preko rijeke, Uprava javnih radova je u postupku javne nabavke ugovorila sa preduzećem “Crnagoraput”, sa vrijednošću radova od pet miliona eura. Ukoliko vremenske prilike budu naklonjene i ne bude dodatnih otežavajućih okolnosti, radovi bi trebalo da budu završeni u drugoj polovini naredne godine”, kazali su iz Uprave javnih radova.
U proteklom periodu, kako su rekli, izgrađene su betonske stope mosta, a u toku je priprema za postavljanje ploče, kao i podizanje kamene zaštitne konstrukcije – gabiona.
“Građevinci su takođe angažovani i na izgradnji betonskog vodopropusta koji će vodu umjeravati do obližnje vodenice. Uporedo sa radovima na novom mostu, u toku je uklanjanje starog asfaltnog sloja sa saobraćajnice, izgradnja vodopropusta i potpornih zidova.
Nakon što svi radovi budu završeni, ovaj dio bjelopoljske opštine dobiće modernu putnu infrastrukturu od Gubavča do početne stanice žičare kod manastira Podvrh. Sa već završenih 5,7 kilometara pristupne saobraćajnice od Bistrice do parkinga za žičaru, modernizacija će obuhvatiti dionicu od ukupno 15 kilometara, što će u značajnoj mjeri unaprijediti kvalitet života mještana ovog kraja”, dodaje se u saopštenju.
Kako ističu, radovi u Đalovića klisuri i okolini su u punom jeku, imajući u vidu da su trenutno otvorene nekoliko građevinskih pozicija za potrebe ovog kompleksa. U toku je izgradnja žičare preko Đalovića klisure, od manastira Podvrh do same pećine, kao i probijanje ulaza u pećinu, ispred kojeg će biti izgrađeni servisni objekti sa završnom stanicom žičare.