Vijesti iz Bijelog Polja

Građani su nam na prvom mjestu!

RIJEŠEN PROBLEM MALIH KONCESIONARA U BIJELOM POLJU: ŠUMAMA ĆE GAZDOVATI DRŽAVNO PREDUZEĆE, JEDNAKI USLOVI ZA SVE

Program reorganizacije koncesionog korišćenja šuma, koji je nedavno usvojila Vlada, predviđa osnivanje privrednog društva “Šume Crne Gore DOO” koje će gazdovati državnim šumama na novim osnovama, saopštio je državni sekretar za šumarstvo i drvnu industriju Milosav Anđelić.

On je u Jutarnjem progamu TVCG istakao da je osnovna novina prodaja drvne mase na šumskim stovarištima putem Berze drveta, što će stvoriti uslove da više preduzeća iz oblasti drvoprerade, posebno manjih, dođe do potrebne sirovine za proizvodnju, a što se, kako je kazao, javljalo kao problem u prethodnom periodu.

“Novi sistem organizacije treba da prevaziđe i druge nedostatke u primjeni koncesionog modela korišćenja šuma u dijelu očuvanja šumskog bogatsva Crne Gore. Kroz domaćinsko gazdovanje i veća ulaganja pospješiće se briga za zaštitu i uzgoj šuma. Novi model stvoriće uslove za formiranje novih malih i srednjih preduzeća i razvoj zdrave konkurencije a sa tim značajno će se razviti mehanizmi za suzbijanje sive ekonomije pogotovo u segmentu kod evidentiranja i oporezivanja usluga na korišćenju šuma”, rekao je Anđelić.

Kada se govori o boljoj valorizaciji šumskog dobra, Anđelić ističe da se ne misli samo na drvne sortimente, nego i nedrvne – ljekobilje, gljive i šumsko voće.

“Sve to zajedno stvoriće uslove za stvaranje malih i srednjih preduzeća i računamo da ćemo u naredom periodu omogućiti otvaranje 800 do 1000 novih radnih mjesta u šumarstvu, ukoliko ne bude nekih ozbiljnih poremećaja na tržištu. Kroz novo uspostvaljenu strukturu i standarde u vrednovanju poslova i radova, poboljšaće se i socijalni standard zaposlenih u šumarstvu jer će plate biti veće za 30% od postojećih koje su imali u sistemu državne uprave”, naveo je državni sekretar.

Dodaje da će značajan doprinos reforme šumarskog sektora biti i u sprovođenju Vladine politike na smanjenju kadrovskog obima državne uprave.

“Novim modelom organizacije broj upošljenih će se smanjiti za 360 službenika, što je u postojećim uslovima itekako važno. Konačni cilj dalekosežnih promjena koje slijede je jačanje odgovornosti, domaćinsko gazdovanje uz poštovanje tradicije i potreba sadašnjeg trenutka, uz opravdano očekivanje da će naše šume biti primjer održivog korišćenja i u funkciji ispunjenja svih potreba naših građana”, zaključio je Anđelić.