Vijesti iz Bijelog Polja

Građani su nam na prvom mjestu!

PRIVREMENE LOKACIJE I DALJE JEDINO RJEŠENJE ZA ODLAGANJE SMEĆA NA SJEVERU CRNE GORE

PRIVREMENE LOKACIJE I DALJE JEDINO RJEŠENJE ZA ODLAGANJE SMEĆA NA SJEVERU CRNE GORE

Posljednjih decenija iz Vlade Crne Gore konstantno je najavljivano da će se za potrebe opština sa sjevera države graditi regionalna deponija za odlaganje komunalnog otpada.

Međutim, do toga se još uvijek nije došlo zbog čega se na ovom području godinama pribjegavalo alternativnim rješenjima po pitanju pronalaženja lokacija za deponovanje smeća. To potvrđuju i iz Opštine Berane ukazujući da se zbog nepostojanja regionalne sanitarne deponije smeće odlaže na nužni način koji ne zadovoljava evropske standarde.

– Nije dobro što se svih ovih godina nije došlo do konkretnog rješenja za izgradnju regionalne sanitarne deponije i reciklažnog centra i što se komunalni otpad i u našoj i u susjednim opštinama odlaže na privremnim lokacijama. Lokalne uprave nemaju dovoljno sredstava za realizaciju projekta izgradnje savremene regionalne deponije, zato država mora da na ozbiljniji način pristupi stvaranju sveobuhvatnih uslova kako bi se krenulo u realizaciju pomenutog projekta – kazao je u izjavi za “Dan” Vuko Todorović, predsjednik Opštine Berane.

U preporukama Evropske unije, koje se tiču zaštite životne sredine, izričito je zahtijevano da se u Crnoj Gori mora odustati od dosadašnjeg načina odlaganja otpada, uz naglasak da postojeće deponije u velikoj mjeri remete prirodnu ravnotežu. U tim preporukama je naznačeno da se moraju graditi regionalne deponije i u okviru njih reciklažni centar gdje bi se vršila selekcija otpada i proizvodio određeni energent koji ima višestruko korisnu namjenu. Međutim, kako navodi predsjednik Opštine Petnjica Samir Agović, ništa nije urađeno da se naznačene preporuke ispoštuju. Dodao je da se zbog toga smeće godinama iz Petnjice transportuje za Rožaje i odlaže na tamošnju privremenu lokaciju Mostina.

PRIVREMENE LOKACIJE I DALJE JEDINO RJEŠENJE ZA ODLAGANJE SMEĆA NA SJEVERU CRNE GORE

– Već 12 godina pokušavamo da na području Petnjice pronađemo odgovarajuću lokaciju za deponovanje komunalnog otpada. Međutim, svi ti pokušaji ostali su bezuspješni. Nadamo se da će nadležne državne institucije konačno donijeti uredbu na osnovu koje će se definisati kako će se na najefikasniji način deponovati komunalni otpad, ne samo iz Petnjice nego i sa čitavog sjevera Crne Gore. Dotle nam preostaje da, kao i do sada, otpad, po utvrđenom sporazumu, transportujemo u Rožaje – naveo je Agović.

U Andrijevici se gradi transfer stanica

U Andrijevici, i to u blizini sadašnje deponije, gradi se transfer stanica kako bi se na tom mjestu pristupilo adekvatnom upravljanju otpadom, onako kako to nalažu obaveze Evropske unije o zaštiti životne sredine u poglavlju 27.

– Predviđeno je da se sakupljeno smeće ne odlaže na deponiju, nego da se uz pomoć transfer stanice puni i presuje u velike kontejnere i odvozi na regionalnu sanitarnu deponiju, ili postrojenje za reciklažu. Takvim procesom se smanjuje volumen otpada i dobija ogromna ušteda u gorivu i novcu. Ali nije dobro što još uvijek na sjeveru Crne Gore nije instaliran obećani regionalni reciklažni centar bez koga transfer stanice ne bi imale smisla – kazali su iz Opštine Andrijevica.

Iako je još 2010. Godine, između deset ponuđenih, lokacija Vasove vode bila određena za izgradnju regionalne sanitarne deponije i reciklažnog centra za nekoliko opština do realizacije tog projekta nije došlo iako se za ove namjene, uz izradu projektne dokumentacije, potrošilo preko milion i po eura. Takvom rješenju protivili su se mještani Beransela i brojni ekološki aktivisti, ističući da su Vasove vode zbog niza ograničavajućih faktora krajnje neprihvatljivo mjesto za regionalnu deponiju. Nakon upornih protesta mještana i promjene lokalne vlasti u Beranama, 2014. Godine, saopšteno da se odustaje od tog projekta.

Iz komunalnih preduzeća iz opština Berane, Petnjica, Andrijevica, Rožaje, Plav i Gusinje navode da je krajnje nedopustivo što lokacija Vasove vode nije zamijenjena nekom drugom.

– Poslije dešavanja na Vasovim vodama nije urađeno ništa da se pronađe neka druga prihvatljivija lokacija za izgradnju regionalne deponije. Jedostavno, ostavljeno je opštinama i komunalnim preduzećima da pribjegavaju nekim alternativnim rješenjima koja nijesu dugoročna. Imamo neka deklarativna zalaganja i tu se priča završava. Jasno je da je država na potezu i da ona mora da izađe sa valjanim predlogom koji će biti prihvaćem i koji će biti utemeljen na poštovanju svih važećih propisa kada je zaštita životne sredine u pitanju – zajednička je konstatacija predstavnika komunalnih preduzeća sa sjevera države.

Izvor: Dan