Vijesti iz Bijelog Polja

Građani su nam na prvom mjestu!

PREDUZETNIČKE VJEŠTINE STEKLO 25 MLADIH IZ BIJELOG POLJA

Nevladina organizacija Multimedijal Montenegro uspješno je realizovala projekat „Razvoj omladinskih preduzetničkih vještina“, koji je finansiralo Ministartsvo sporta i mladih, saopšteno je na jučerašnjoj online konferenciji.
Koordinator projekta i direktor NVO Multimedijal Montenegro, Željko Đukić, kazao je da projekat realizovan u otežanim uslovima usljed epidemije novog koronavirusa.
“Uprkos tome, tokom prethodnih osam mjeseci intezivno smo radili, mladi su prošli kroz niz obuka i osnažili svoje preduzetničke kompetencije, tako da su motivisani za pokretanje sopstvenih biznisa”, istakao je Đukić.
On je podsjetio da je jedna od prvih aktivnosti bila posjeta mladih uspješnim bjelopoljskim preduzećima, nakon čega su uslijedila predavanja i obuke uz brojne gostujuće predavače.
„Svako je iz svog ugla govorio o tome koliko je važno pokrenuti sopstveni biznis. Imali smo i goste, preduzetnike, koji su govorili i o svojim usponima i padovima i podijelili svoja uskustva sa korisnicima ovog projekta“, kazao je Đukić.
Direktor NVO Multimedijal Montenegro kazao je i da je ta organizacija uspjela da se prilagodi aktuelnoj situaciji, te da su zbog nemogućnosti okupljanja usljed epidemije snimali predavanja, koja su putem web platformi distribuirana dalje korisnicima projekta.
“Takvi su bili online časovi njemačkog jezika, putem kojih su korisnici mogli da prate njemački jezik u početnom A1 nivou. Takođe, polaznici su bili posebno zainteresoavni za razvoj biznis planova, a predavanja je vodio Dževad Mekić direktor Regionalne kancelarije za sjever Investiciono-razvojnog fonda”, naveo je Đukić.
On je naglasio da je evidentno da Bijelo Polje ima mlade koji imaju potencijala za pokretanje sopstvenog biznisa, napominjući da je posebno interesantan i zaključak svih predavača da je trenutni ambijent nikada bolji za pokretanje sopstvenog biznisa, imajući u vidu institucionalne i druge podrške.
„Postoji veliki broj podsticaja i podrške, od strane IRFa, Zavoda za zapošljavanje, Opštine Bijelo Polje i drugih relevantnih opštinskih i državnih institucija. Mi smo kroz projekat motivisali polaznike da posebnu pažnju obrate na ZZZCG koji je nedavno raspisao poziv za dodjelu bespovratnih sredstava do 7.500 eura za samozapošljavanje“, kazao je Đukić, dodajući da je na tu temu održano nekoliko predavanja.
Đukić je saopštio i da tri korisnika ovog projekta pripremaju svoje aplikacije za taj Javni poziv. Dodao je i da Opština Bijelo Polje u 2020. godini ima predviđena sredstva za početnike, odnosno mlade u preduzetništvu, za šta opet su zainteresovana dva korisnika sa ovog projekta.