Vijesti iz Bijelog Polja

Građani su nam na prvom mjestu!

PREDSTAVLJAMO: BJELOPOLJAC VELIMIR RAKOČEVIĆ JEDAN OD NAJPOZNATIJIH KRIMINOLOGA U REGIONU

Prof. dr Velimir Rakočević, rođen je 12. 10. 1963. godine u Bijelom Polju gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju i bio dobitnik diplome „Luča I” u Osnovnoj i srednjoj školi.

Završio je Pravni fakultet, Filozofski fakultet i Višu školu unutrašnjih poslova.

Magistarske studije završio na Pravnom fakultetu u Beogradu i 1999. odbranio magistarski rad pod nazivom “Organi unutrašnjih poslova u obezbjeđivanju dokaza za krivični postupak”.

Doktorske studije završio na Pravnom fakultetu u Beogradu odbranivši 2003. doktorsku disertaciju pod nazivom “Otkrivanje i suzbijanje zloupotrebe droga”.

U vremenskom periodu od 1987. do 2006. godine radio u MUP-u RCG – Sektor kriminalističke policije i ZIKS-u RCG, na poslovima inspektora i načelnika.
Od 2003. do 2006. godine angažovan kao stručnjak iz prakse za izvođenje nastave iz Kriminologije sa Penologijom i Kriminalistike na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Godine 2006. izabran u zvanje docenta za predmete: Kriminologija, Kriminalistika, Penologija i Socijalna patologija na Pravnom fakultetu i FPN u Podgorici.

Godine 2011. izabran u zvanje vanrednog profesora za predmete: Krivično pravo – posebni dio, Kriminologija, Kriminalistika, Penologija i Socijalna patologija na Pravnom fakultetu i FPN u Podgorici.

Godine 2017. izabran je u zvanje redovnog profesora za Krivičnopravnu grupu predmeta.

U toku svog dosadašnjeg angažmana na Pravnom fakultetu bio je osnivač i rukovodilac studijskog programa Bezbjednost i kriminalistika, rukovodilac specijalističkih studija Kriminalističko suprotsavljanje savremnim oblicima kriminaliteta i rukovodilac specijalističkih studija smjer Krivičnopravni.

Bio je dekan Pravnog fakulteta u Podgorici, a član je Tužilačkog savjeta.

Objavio je osam monografija, tri udžbenika i oko 80 naučnih i stručnih radova.
Predsjednik je Udruženja za kriminalistiku Crne Gore.