Vijesti iz Bijelog Polja

Građani su nam na prvom mjestu!

PREDSTAVLJAMO: AZRA ŠEHOVIĆ, JEDNA OD NAJUGLEDNIJIH BJELOPOLJKI

Azra Šehović je rođena 15.01.1951. godine u Bijelom Polju, gdje je završila Osnovnu i srednju školu.
Diplomirala je na Fakultetu ekonomskih nauka u Zagrebu 1974. godine.
Radni odnos zasnovala je 1974. godine u Sekretarijatu za privredu SO Bijelo Polje. U istom sekretarijatu od 1977. do 1981. godine obavljala je dužnost šefa službe za plan i razvoj, a od 1981. pa do 1989. postaje načelnik za plan, razvoj i statistiku SO Bijelo Polje.
Kao član delegacije Republike Crne Gore u Vijeću Republika i Pokrajina SFRJ, radila je profesionalno u Odboru za plan i razvoj od 1989. do 1992. godine.
Nakon toga, prelazi na mjesto direktora JU Centar za socijalni rad opština Bijelo Polje i Mojkovac.
Član je Komisije za hartije od vrijednosti Republike Crne Gore od 01.02.2002. godine. Kao eksterni član Komisije za tržište kapitala imenovana je 26.12.2017. godine.
Godine 2009. imenovana je za člana Savjeta za računovodstvo i reviziju na period od 5 godina.
Vlada Crne Gore je na 32. sjednici od 30.06.2017. godine imenovala za člana Savjeta za reviziju na period od 5 godina.
Udata je, majka je dvoje djece.