Vijesti iz Bijelog Polja

Građani su nam na prvom mjestu!

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O NAKNADI ZA URBANU SANACIJU

Na osnovu člana 164 stav 11 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sl. list CG”, br. 64/17, 44/18, 63/18,11/19 i 82/20), a u skladu sa članom 21 Odluke o učešću lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl.list CG“ – opštinski propisi“ br.34/11), Zaključka o utvrđivanju Nacrta Odluke o naknadi za urbanu sanaciju , br.01-018/20-934 od 13.10.2020. godine, Sekretarijat za uređenje prostora objavljuje:
PROGRAM JAVNE RASPRAVE
o Nacrtu Odluke o naknadi za urbanu sanaciju
JAVNI POZIV
Zainteresovanim korisnicima prostora Opštine Bijelo Polje, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, organima lokalne uprave, javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Opština Bijelo polje, državnim organima i službama, pravnim licima i preduzetnicima i ostalim zainteresovanim subjektima da uzmu učešće na Javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o naknadi za urbanu sanaciju. Javna rasprava o Nacrtu Odluke o naknadi za urbanu sanaciju će trajati 15 (petnaest) dana i to od 14.10. 2020.do 29.10.2020. godine.
U skladu sa mehanizmima i oblicima učešća građana u postupku javne rasprave subjekti iz stav 1 ovog Javnog poziva mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije podnijeti u pisanoj formi na adresu Opština Bijelo Polje, Sekretarijat za uređenje prostora, Ulica slobode bb ili na e-mail: urbanizam1bp©t-com.me, zaključno sa 29.10. 2020. godine.
Nacrt Odluke objaviće se na zvaničnom sajtu Opštine Bijelo Polje www.bijelopolje.co.me.
Javni uvid u Nacrt Odluke o naknadi za urbanu sanaciju, može se izvršiti u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora, zgrada Opštine Bijelo Polje, kancelarija br. 32 na drugom spratu.
Centralna javna rasprava povodom Nacrta Odluke, održaće se u zgradi Opštine Bijelo Polje (skupštinska sala), dana 22.10. 2020. godine sa početkom u 12 časova.
Javnu raspravu će sprovesti Sekretarijat za uređenje prostora, Opštine Bijelo Polje.
Sekretarijat za uređenje prostora, razmotriće eventualne primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave, nakon čega će sačiniti izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi koji će Informacioni centar Opštine Bijelo Polje objaviti na internet adresi www.bijelopolje.co.me.
SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA