Vijesti iz Bijelog Polja

Građani su nam na prvom mjestu!

PREDSTAVLJAMO: AIDA ČIKIĆ, POMOĆNICA DIREKTORA UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Aida Čikić rođena je 24.10.1964. godine u Bijelom Polju.Diplomirala je na Građevinskom fakultetu u Podgorici.U periodu od 1984. godine do 1990. godine obavljala je funkciju šefa gradilišta u GRO Radnik.Od 1992. do 1995. godine radila je u firmi “Yuinpex”, a u periodu od 1995. do 1997. godine u firmi “Integra” d.o.o. iz Bijelog Polja.U periodu od 2002. do 2009. godine radila je kao inspektor I za građevinarstvo u Opštini Bijelo Polje, tokom 2009. godine u Ministarstvu za ekonomski razvoj, a u periodu od 2009. do 2012. godine u Ministarstvu za uređenje prostora.Od 2012. godine u Upravi za inspekcijske poslove obavljala je funkciju inspektora I za građevinarstvo, do 27. jula 2017. godine, kada je postavljena za vršioca dužnosti pomoćnika direktora. Odlukom Vlade od 08. 02. 2018. godine postavljena je za pomoćnicu direktora Uprave za inspekcijske poslove, za Sektor za zaštitu državnih resursa.