Vijesti iz Bijelog Polja

Građani su nam na prvom mjestu!

KO POTPIŠE UGOVOR U OKTOBRU DUG ZA VODU MOŽE PLAĆATI U RATAMA OD 10 EURA

DOO Vodovod “Bistrica” usvojio je odluku o reprogramu duga za vodu, kojom će dužnicima biti omogućeno da stari dug plate u fiksnim mjesečnim ratama uz redovno plaćanje tekućeg računa.
Tehnički direktor Marko Bulatović je istakao , da će potrošačima, nakon što sklope ugovor sa Vodovodom “Bistrica”, biti omogućeno da dugovanja izmire na rate u trajanju od 6 do 36 mjeseci, u zavisnosti od visine duga i sa iznosom fiksne mjesečne rate od 10,00 eura.
On je naglasio da reprogramiranje duga biće moguće do 31.decembra ove godine, uz uslov da su plaćena tri poslednja računa (jul, avgust, septembar), ukoliko dužnik potpiše ugovor tokom oktobra.