Bijelo Polje

Vaš pogled na grad

POPA U BIJELIOM POLJU RAZGOVARALA SA SLEDEĆOM GENERACIJOM EU PREDUZETNIKA

POPA U BIJELIOM POLJU RAZGOVARALA SA SLEDEĆOM GENERACIJOM EU PREDUZETNIKA

Šefica delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Oana Kristina Popa tokom posjete Bijelom Polju iskoristila je priliku i održala sastanak sa mladim preduzetnicma koji su uključeni u inicijativu “Next Generation EU entrepreneurs”.


Na sastanku je prisustvovalo 15 mladih preduzetnika iz različitih branši. Oni su nakon uvodnog izlaganja gospođe Pope predstavili sebe, svoje biznise i ukazali na probleme sa kojima se susreću. Većina problema se odnosila na nedostatak kvalitetne radne snage, nedostatak podrške mladim preduzetnicima. Ali i cjelokupnom biznis sektoru na sjeveru Crne Gore. Takođe bilo je dosta riječi i o podršci iz različitih EU fondova koji su dostupni mladim preduzetnicima i biznis sektoru u Crnoj Gori. Međutim procedure za dobijanje tih sredstava su veoma kompleksne i zahtjevne i da mladi u biznisu sa sjevera nemaju dovoljno razvijene kapacitete da razvijaju projektne ideje za koje je jasno propisana kompleksna EU metodologija.
Gospođa Popa je pokazala veliko intresovanje za sve nabrojane izazove i saopštila da je važno u kontinuitetu vršiti pritisak na donosioce odluka sa lokalnog i državnog nivoa kako bi skrenuli pažnju na problem i u konačnom dobili podršku. Željko Đukić, organizator i moderator sastanka je saopštio da pritiskanje državnih i lokalnih vlasti često doprinosi revanšizmu i kasnije, sabotaži, otežanom djelovanju. Naši donosioci odluka ne razumiju kako NVO sektor funkcioniše, kroz šalu je saopštio da je tokom današnjeg sastanka izvršio pritisak na šeficu delegacije sa nadom da će ona izvršiti pritisak na donosioce odluka.

POPA U BIJELIOM POLJU RAZGOVARALA SA SLEDEĆOM GENERACIJOM EU PREDUZETNIKA


Tokom sastanka je bilo dosta kritike na račun raspodjele sredstava iz državnog budžeta za pomoć privredi, mladim preduzetnicima, infrastrukturnim projektima, saobraćajoj infrastrukturi i skoro svim segmentima društva kada je u pitanju sjever države.


Organizacija MMNE već 15 godina u kontinuitetu djeluje sa ciljem da uneprijedi poziciju mladih u Crnoj Gori, fokus djelovanja u glavnom stavljamo na sjeverni region Crne Gore. Upravo zbog vidljive ekonomske, infrastrukturne i privredne nerazvijenosti. Naučeni iskustvima tokom sprovođenja mnogobrojnih volonterskih akcija, projekata i aktivnosti pokrenuli smo inicijativu “NEXT GENERATION” odnosno “SLEDEĆA GENERACIJA”. Upravo da bi u prvi plan stavili mlade ljude, mlade jer su oni zapravo budućnost Crne Gore, budućnost Evropske unije. Sva istraživanja i svi relevantni podaci koji su dostupni pokazuju da mladi nijesu dovoljno podržani i da se glas mladih nedovoljno čuje. Donosioci odluke nemaju istinskog razumijevanja za mlade, svi se mladih sjete kada im je potreban dekor na nekom događaju, skupu ili političkoj aktivnosti. A realno nemaju podršku, nijesu dovoljno zastupljeni u donošenju odluka, namaju podršku za njihove inovativne i moderne ideje zbog toga je primijetan i veoma mali broj omladinskih incijativa. Ovo su zabrinjavajući podaci i mi smo odlučili da preduzmemo nešto kako bi riješili ovo pitanje.


Osmislili smo ovu inicijativu prije nekoliko mjeseci a sa njom smo zvanično krenuli 06. Oktobra kada je šefica EU delegacije u Crnoj Gori Oana Kristina Popa posjtila našu organizaciju i održala sastanak sa “NEXT GENERATION EU ENTREPRENEURS” u prostorijama EU kutka koji djeluje u sklopu naše NVO.