Vijesti iz Bijelog Polja

Građani su nam na prvom mjestu!

POČELA JAVNA RASPRAVA O BUDŽETU

Na osnovu člana 14 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova ( ”Sl.list CG” – opštinski propisi broj 034/11 ), čl. 167 Zakona o lokalnoj samoupravi ( ”Sl.list CG”, broj 02/18 i 34/19, 38/20 ) Sekreterijat za finansije Opštine Bijelo Polje, utvrđuje:
JAVNE RASPRAVE
Povodom Nacrta Odluke o izmjeni Odluke o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2020.godinu organizuje se javna rasprava, koja će trajati 15 dana. Javna rasprava počinje 22.09.2020. godine.
Nacrt naznačene Odluke objaviće se na web sajtu opštine Bijelo Polje: www.bijelopolje.co.me
Stručna javna rasprava održaće se dana 02.10.2020.godine, u kancelariji sekretara Sekretarijata za finansije Opštine Bijelo Polje sa početkom u 10h.
Centralna javna rasprava održaće se dana 10.2020. godine, u sali Skupštine opštine Bijelo Polje, sa početkom u 12 časova.
Pozivaju se građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije, organi i javne službe, i stručne institucije, kao i druga pravna lica, da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta Odluke.
Primjedbe, prijedlozi i sugestije dostavljaju se Sekreterijatu za finansije, ul. Slobode bb, Bijelo Polje, kao i na email adresu: finansije@bijelopolje.co.me
Javnu raspravu sprovešće Sekreterijat za finansije.