Vijesti iz Bijelog Polja

Građani su nam na prvom mjestu!

Pećina Osoja

Nalazi se u selu Dobrakovo, oko 14,5 km od Bijelog Polja na granici sa Srbijom. Razgranat je tip, a nadmorska visina ulaza je 870 metara.

Dužina pećine je 315 metara, dubina 83 metra. Do nje je dosta lako doći, svega nekih 100 metara koji se nazivaju Osoje grlo teški su za prolaz, imaju dva manja provlačenja, nakon kojih je jedna vertikala od 5 metara koja se prolazi uz pomoć užeta.

Nakon toga dolazi se do dvorane Sniježni čovjek, koja je duga 55, a široka 5 do 10 metara, visine 9 do 13 metara. U centru ove dvorane nalazi se ogroman kip jetija, po kom je dvorana dobila ime, visok 6 metara. Dvorana je na dubini oko 44 metra, a dalje od nje se silazi pomoću vertikale od 13 metara i dolazi do prolaza duhova. Iz ovog dijela pećina se grana na dva dijela. Jedan kanal vodi preko Koralnog prolaza do lijepe prostorije koja se zove ‘Med i mlijeko’, izuzetno je bogata pećinskim ukrasima, helaktitima koji su vrlo karakteristitični jer rastu u svim pravcima. Osim toga ima naslaga takozvanog pećinskog mlijeka, po čemu je dvorana dobila ime. Drugi prolaz vodi u pakleni kanal čije su karakteristike puno blata, teški prolazi… Taj kanal se završava na dubini od 83 metra sa jednim periodičnim sionom.. Neistražen je jedan dimanjak koji se nalazi u dvorani Sniježni čovjek… Postoji legenda da se pruža ispod rijeke Lima i da je povezana sa manastirom Kumanica koji se nalazi na suprotnoj strani, i da je navodno prolaz korišten da bi se blago sklonilo iz manastira, ali istraživanja to nisu potvrdila…