Vijesti iz Bijelog Polja

Građani su nam na prvom mjestu!

Pećina nad vražjim firovima

Pećina nad Vražijim firovima u Đalovića klisuri sa do sada ispitanih 12 km kanala najduža je na Balkanu.

Već na samom ulasku u opštinu Bijelo Polje, uočljive su smjernice ka Đalovića pećini. Pećina se nalazi na oko 25 km od grada, u kanjonu rijeke Bistrice. Uzvodno, kroz Đalovića klisuru, na lijevoj strani, na mjestu gdje se dolina spaja sa klancem, nalazi se najniže od četiri jezera, Vražji firovi…  U gornjem dijelu doline je najveći od tri ulaza u pećinu nad Vražjim firovima. Đalovića pećina na Pešterskoj visoravni pretpostavlja se da je duga i čitavih 200 kilometara. Do sada je otkriveno 16 kilometara pećine. Ispitan je dio nad Vražjim firovima. Sastoji se od većeg broja kanala, hodnika i dvorana.Istražena dužina pećine iznosi 11750 m, ali je samo izmerenih 10550 m prikazano na ovom nacrtu.

Većina novoistraženih kanala se nalazi iza sifona na kraju pećine.