Vijesti iz Bijelog Polja

Građani su nam na prvom mjestu!

PAKETI HRANE I HIGIJENE ZA KORISNIKE PROGRAMA “POMOĆ U KUĆI”

Opštinska organizacija Crvenog krsta Bijelo Polje uz pomoć američke humanitarne organizacije LDS Charities obezbijedila je humanitarnu pomoć za 27. korisnika programa “Pomoć u kući” u vidu paketa hrane i higijene.
“Od marta mjeseca kada smo u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja, Centrom za socijalni rad i Crvenim krstom Crne Gore započeli implementaciju programa “Pomoć u kući”, pored redovnih aktivnoasti trudimo se da i kroz druge vidove pomoći omogućimo korisnicima svu potrebnu pomoć, a samim tim unaprijedimo usluge, oplemenimo program. Imamo dobru saradnju sa partnerima, donatorima pa smo i kroz podjelu humanitarne pomoći našli prostora da obuhvatimo i ovu kategoriju korisnika, koja je prepoznata kao jedna od najranjivijih, jer se radi o licima iznad 65 godina. Geronto domaćice koje svakodnevno posjećuju korisnike, brinu o njima i njihovim potrebama uručile su za 27 korisnika pakete hrane i higijene. Trudimo se da svakog mjeseca sa ovakvim vidom pomoći, pokrijemo određeni broj korisnika koji su u stanju potrebe, čije su penzije male, ili tog mjeseca imaju neke neplanirane troškove pa im je ovaj vid pomoći od velikog značaja”, saopštio je koordinator u opštinskom Crvenom krstu Mašan Živković.
Živković se zahvalio donatoru na izdvojenim sredstvima za nabavku ove pomoći, kao i partnerima na dobroj zajedničkoj implementaciji projekta, koji je od velikog značaja za skoro 150 korisnika ovog programa. Veliku zahvalnost i pohvale zaslužuju i geronto domaćice koje i tokom trajanja pandemije Korona virusa svoj dio posla obavljaju na profesionalan način, na dobrobit korisnika.
Opštinski Crveni krst će i u narednom periodu uz pomoć partnera, lokalne samouprave, donatora nastaviti da pomaže starije sugrađane kako kroz implementaciju ovog i sličnih projekata, tako i kroz druge vidove pomoći, a sve u okviru mandata i Zakonskih okvira rada naše humanitarne organizacije.