Vijesti iz Bijelog Polja

Građani su nam na prvom mjestu!

OPŠTINSKA ORGANIZACIJA CRVENOG KRSTA OBILJEŽILA MEĐUNARODI DAN STARIJIH OSOBA

Opštinska organizacija Crvenog krsta Bijelo Polje danas obilježava 1. oktobar Međunarodni dan starijih osoba, jedan od najznačajnijih datuma za organizaciju koja u kontinuitetu, od svog nastanka pa do danas, brine o najugroženijim starijim osobama sa ciljem unaprjeđenja kvaliteta njihovog života.
“Ove godine obilježavanje Međunarodnog dana starijih u skladu je sa trenutnom epidemiološkom situacijom u gradu, zemlji, ali i svijetu. Usljed pojave virusa COVID19, grupne edukativne i zabavne aktivnosti kojima se tradicionalno obilježava ovaj datum neće se izvoditi, a sve sa ciljem očuvanja zdravlja starijih. Opštinska organizacija Crvenog krsta Bijelo Polje ovaj datum tradicionalno je obilježavala u saradnji sa lokalnom samoupravom i uz pomoć Sekretarijata za lokalnu samoupravu, ali ove godine planirane aktivnosti zbog pandemije nijesmo mogli da sprovedemo. Kroz realizaciju projekta sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja, naše gerontodomaćice će obići 21 korisnika i uručiti im skromne poklone povodom ovog važnog datuma, dok će volonteri i zaposleni obići 20 korisnika sa kojima realizujemo projekat Zdravo strarenje kojima će biti uručeni takođe skromni pokloni a vezani za zdravu ishranu (voće, med, mlijeko, čajevi itd..)”, saopštio je sekretar Opštinske organizacije Crvenog krsta Zoran Rudić.
“Ovaj datum je uvijek i prilika da se istaknu rezultati rada, ali i ukaže na velike potrebe i probleme sa kojima se stariji u Crnoj Gori suočavaju. Istraživanja pokazuju da se najčešći problem starijih odnose na: siromaštvo, usamljenost, loše zdravstveno stanje i nedostatak brige. Iz tog razloga, aktivnosti Crvenog krsta su prvenstveno usmjerene na rešavanje navedenih izazova.” – dodao je Rudić.
Od početka epidemije virusa COVID 19 aktivnosti Crvenog krsta su prvenstveno usmjerene na starije koji su prepoznati kao posebno rizična grupa. U tom smislu Opštinska organizacija Crvenog krsta Bijelo Polje je pored gerontodomaćica angažovaa i volontere koji su obavljali nabavku i administrativne poslove za starije kako bi oni slijedili savjete nadležnih i boravili kod kuće. U kontinuitetu se pružala psiho-socijalna podrška kao i podjela humanitarne pomoći za socijalno najugroženije starije osobe u našem gradu.
U proteklih mjesec dana svjedoci smo ponovnog povećanja broja oboljelih od COVID19 pa koristimo priliku da pozovemo sve generacije na poštovanje mjera kojima će sačuvati zdravlje i život svojih najstarijih, a starije da kao i do sada daju primjer odgovornog ponašanja i time sačuvaju svoje i zdravlje drugih.
Ova organizacija u saradnji sa Crvenim krstom Crne Gore, lokalnom samoupravom sprovešće i niz drugih aktivnosti, kako bi se starijima omogućilo da borave kod kuće i ne izlažu se riziku, ali da budu uključeni u sve relevantne teme.
Opštinska organizacija Crvenog krsta Bijelo Polje u ime volontera i zaposlenih u Crvenom krstu želi svim starijim osobama dobro zdravlje i srećan Međunarodni dan starijih!