Vijesti iz Bijelog Polja

Građani su nam na prvom mjestu!

OBAVJEŠTENJE O LEGALIZACIJI BESPRAVNO IZGRAĐENIH OBJEKATA

Obavještavaju se vlasnici bespravno izgrađenih objekata da je Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sl.list Crne Gore”, br.64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20) stupio na snagu 14.8.2020. godine i da shodno odredbama ovog Zakona mogu podnijeti zahtjeve za legalizaciju Sekretarijatu za uređenje prostora Opštine Bijelo Polje.
Zahtjev se podnosi na posebnom obrascu koji se može preuzeti na šalteru Građanskog biroa u zgradi Opštine ili na zvaničnom sajtu Opštine Bijelo Polje www.bijelopolje.co.me.
Uz zahtjev je obavezno priložiti shodno članu 156 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata sledeću dokumentaciju:

 • Elaborat premjera izvedenog stanja, izrađenog od strane licencirane geodetske organizacije, ovjeren u Katastru
 • Dokaz o zabilježbi postojanja objekta u katastarskoj evidenciji, odnosno izvoda iz katastra nepokretnosti ili druge odgovarajuće evidencije nepokretnosti.
 • Fotografije svih fasada bespravnog objekta u jpg formatu minimalne rezolucije 2 megapiksela;
 • Izvještaj privrednog društva koje vrši reviziju tehničke dokumentacije (revidenta) odnosno privrednog društvo koje obavlja poslove stručnog nadzora nad građenjem objekta (stručni nadzor) o postojanju bespravnog objekta na orto-foto snimku i usklađenosti bespravnog objekta sa osnovnim urbanističkim parametrima i/ili smjernicama važećeg planskog dokumenta.
 • Izjavu revidenta da je bespravni objekat izgrađen u skladu sa osnovnim urbanističkim parametrima i/ili smjernicama važećeg planskog dokumenta;
  Postupci legalizacije koji su pokrenuti zaključno sa 17.7.2018.godine, za koje nije donijeto rješenje o prekidu postupka legalizacije, okončaće se u skladu sa novim Zakonom i vlasnicima bespravnih objekata Sekretarijat za uređenje prostora uputiće poziv za kompletiranje dokumentacije u smislu člana 156 Zakona.
  Za postupke u kojima je donijeto rješenje o prekidu postupka legalizacije Sekretarijat će utvrditi, po službenoj dužnosti, ispunjenost uslova za donošenje rješenja o legalizaciji shodno odredbama novog zakona i o istom obavjestiti podnosioce zahtjeva.
  Takođe obavještavaju se vlasnici bespravnih objekata da je u toku javna rasprava o Nacrtu Odluke o naknadi za urbanu sanaciju. Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata koji je stupio na snagu 14.8.2020. godine izvršena je transformacija naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte u naknadu za urbanu sanaciju.
  Nacrt Odluke o naknadi za urbanu sanaciju objavljen je na zvaničnom sajtu Opštine Bijelo Polje www.bijelopolje.co.me.
  Sve eventualne primjedbe i sugestije mogu se podnijeti u pisanoj formi na adresu Opština Bijelo Polje, Sekretarijat za uređenje prostora, Ulica slobode bb ili na
  e-mail: urbanizam1bp@t-com.me zaključno sa 29.10.2020. godine.
  SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA