Vijesti iz Bijelog Polja

Građani su nam na prvom mjestu!

MEĐU KRIMINALCIMA DEVET ODSTO ŽENA

MEĐU KRIMINALCIMA DEVET ODSTO ŽENA

Tokom 2021. godine, stopa maloljetničkog kriminaliteta u odnosu na 2020. je porasla za 11 odsto, a većina prestupnika mlađih od 18 godina muškog su pola.

To piše u publikaciji “Žene i muškarci u Crnoj Gori”, koju je uradio Monstat.

”U 2021. godine osuđen je 101 maloljetni učinilac krivičnih djela, što je za 11 odsto više nego u 2020. godini. Učešće osoba ženskog pola je 2 odsto, a učešće osoba muškog pola je 98 procenata. Za krivična djela protiv imovine, koja su u 2021. godini bila najzastupljenija, udio osuđenih maloljetnih počinilaca je 39,6 odsto. Svi počinioci su muškog pola. Po svim grupama krivičnih djela, počinioci muškog pola dominiraju. Najveći broj osuđenih maloljetnika imao je 17 godina kada su počinili krivično djelo”, piše u publikaciji.

Statistički podaci pokazuju da su 2021. godine registrovana 2.002 punoljetna učinioca krivičnih djela, što je za 5,3% manje nego u 2020. godini. Učešće osoba ženskog pola je 9,1%, dok je muškaraca zastupljeno 90,9%.

”Za krivična djela protiv zdravlja ljudi, koja su u 2021. godini bila najzastupljenija, udio osuđenih punoljetnih počinilaca krivičnih djela iznosi 28,9%. Počinioci muškog pola su 93,4%, dok je 6,6% ženskog pola. Po svim grupama krivičnih djela, počinioci muškog pola dominiraju”, navodi Monstat.

Podaci koji su uvršteni u publikaciji pokazuju da najveći broj osuđenih punoljetnih osoba – njih 538 je od 30 do 39 godina starosti. Od tog broja, 486 počinioca su muškog pola, dok je 52 ženskog pola.

”U svim starosnim grupama, dominiraju muški počinioci krivičnih djela”, navodi se u publikaciji.

Monstatu je objavio i broj osoba, pravosnažno osuđenih, koje su boravile u crnogorskim zatvorima, od 2018. do 2021.

Najviše osuđenika je bilo u zatvorima prije četiri godine – 1.125, 35 manje je bilo naredne godine, dok je tokom 2020. i 2021. u zatvorima boravilo 810 odnosno 920 osoba, kojima je pravosnažno izrečena robija.

Žene vladaju u pravosuđu

U publikaciji je objavljen i statistički podatak o broju sudija i tužilaca u Crnoj Gori, gdje prednjače žene koje obavljaju te funkcije.

Od ukupno 214 sudija tokom 2021. godine – 122 su bile žene, dok je muškaraca – sudija bilo 92.

Podaci pokazuju da su u Crnoj Gori i tužioci većinom žene – čak 65,5 odsto od ukupnog broja osoba koje pokrivaju tu funkciju su nježnijeg pola.

Od 110 tužilaca, 72 su žene dok je 38 muškog pola.

U tužilaštvima u Bijelom Polju i Kolašinu funkcije tužilaca obavljaju isključivo žene.

Izvor: Vijesti