Vijesti iz Bijelog Polja

Građani su nam na prvom mjestu!

MASLOVARIĆ: VOLJA RE POPULACIJE NA NISKOM JE NIVOU KADA JE SPORT U PITANJU

MASLOVARIĆ: VOLJA RE POPULACIJE NA NISKOM JE NIVOU KADA JE SPORT U PITANJU

Uključivanje marginalizovanih grupa u sportske aktivnosti predstavlja ključni element inkluzivnog društva. U Bijelom Polju Centar za sport i rekreaciju aktivno radi na pružanju mogućnosti za sve sugrađane, uključujući i Romsku populaciju. Međutim, iako postoje planovi i programi za integraciju, izazovi poput niske motivacije za učešće u sportskim aktivnostima izvan takmičarskog konteksta predstavlja problem uključivanja RE populacije u sport.

MASLOVARIĆ: VOLJA RE POPULACIJE NA NISKOM JE NIVOU KADA JE SPORT U PITANJU

“Što se tiče RE populacije mi tokom godine imamo posebne programe koje planiramo u sklopu Međunarodnog Dana roma, uvijek imamo jedan sportski sadržaj koji je direktno ponuđen romskoj populaciji sa ciljem integracije sa sportistima I sportskim aktivnostima Bijelog Polja. Ono što je vidno jeste da je volja RE populacije na vrlo niskom nivou kada se tiče uključenja u sport. Dakle, samo kad je takmičenje i takmičarski dio onda su vrlo vrlo motivisani, ali kada treba organizovati sportsku aktivnosti onda se dešava da pada motiv”, kazao je direktor Centra za sport I rekreaciju, Marko Maslovarić.

Projekat “Sve o RE” realizuje NVO Multimedijal Montenegro NVO MMNE uz finansijsku podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.

https://www.facebook.com/reel/26722913383974220