Vijesti iz Bijelog Polja

Građani su nam na prvom mjestu!

LOŠA PUTNA INFRASTRUKTURA U MODROM DOLU I OKLADIMA: LOKALNA UPRAVA OBEĆALA SANACIJU

Pored problema sa strujom koji mjesecima muče mještane Okladi i Modrog Dola, ova sela kubure i sa lošom putnom infrastrukturom, piše “Dan”.
Stoga su se juče predstavnici ova dva sela okupili na lokalnom putu zahtijevajući od nadležnih u lokalnoj upravi da se njihova saobraćajnica što prije dovede u red, jer takvom kakva je, kažu, do kuća ne mogu doći.
“Veoma često selektivan odnos prilikom nasipanja puteva doprinosi da građani jako teško dolaze do svojih kuća. Godinama smo tražili da se uredi put Đapanov Grob – Okladi – Modri do – Pape – Tomaševo i time stvore preduslovi da i dalje stanovnici ovih mjesta mogu da se bave poljoprivredom i ostvaruju egzistenciju svojim porodicama”, kaže Mićo Smolović, dodajući da je ovaj putni pravac dug dvanaest kilometara, i najbliža je veza sa Tomaševom, i dalje prema Pavinom Polju i Pljevljima, na jednoj strani, i sa Slijepač Mostom i magistralnim putem koji vodi prema Mojkovcu, na drugoj strani.
“Poručujemo onima koji neće da se bave rešavanjem naših problema da mještani ovih sela neće otići sa svojih ognjišta, nego će bahati i neodgovorni pojedinci koji o svemu ovome odlučuju morati da odu sa svojih funkcija, ako se ne promijeni trenutna situacija. Sa ovim problemom upoznaćemo Vladu Crne Gore, jer smo lokalnu upravu upoznali, da se pod hitno uključe u rješavanje dugogodišnjeg problema građana. Ovom prilikom javno tražimo i apelujemo na odgovorne da se pozabave svojim poslom i da rade u interesu građana”, poručio je Milenko Krgović.
On ističe da je cesta izgrađena još u doba Austrougarske, i bila je od strateškog značaja.
“Sada je nemarom nadležnih ovaj putni pravac skoro nepodesan za normalno odvijanje saobraćaj. Na dosta mjesta su kanali, ima rupa, a kad padnu kiše onda se teško i terenskim autom saobraća”, ističe Krgović dodajući da su ionako lošem stanju puta doprinijeli i teški kamioni koji stalno tuda prevoze građu.
Veliša Janjušević navodi da je pisao molbe sa komšijama Zečevićima, Bulatovićima i Krgovićima da im osposobe krak koji sa Modrog Dola vodi do Kipranika gdje žive, ali da je sve ostajalo uvijek na obećanjima.
“Mi sa Kipranika imamo i drugi krak koji vodi do Grančareva, ali i on je u užasnom stanju i njime odavno više niko ne saobraća”, kaže Janjušević.
“Nemamo ništa, nema struje, nema puta, šta ljudi da rade. Jedini način je da negdje odu. Imamo na ovom prostoru u nekoliko sela skoro pedesetak domaćinstava. Ali nema više mladih, i ne čuje se dečji plač. Sad više nema ni ljudi, ni stoke”, kazuje Ljubiša Dulović ističući da su njegove molbe više puta bile bezuspješne da mu omoguće da sa ove ceste ima do svoje kuće pristojan prilaz.
U lokalnoj upravi su kazali da se sve radi po prioritetima koje odrede Savjeti mjesnih zajednica, te da će u narednom periodu biti rađeno i na sređivanju ovog putnog pravca.
Mićo Smolović apeluje da se pod hitno nešto uradi kako bi ljudi iz ovog kraja, poznati kao uzorni poljoprivrednici, prije svega stočari, ostali na svojim ognjištima.
“Da živimo životom dostojan čovjeka. Neka dođe neko od nadlženih da nas obiđe i vidi kakav je ovaj put preko Modrog Dola”, navodi Smolović, podsjećajući da je za ovu trasu puta od Đapanovog groba, preko Okladi i Modrog Dola, do Papa, sve do Tomaševa, još prije 26 godina urađen projekat i da se na tome stalo.
“Tada je Vojska uradila dio posla, kopajući kanale za propuste, pripremajući ga za asfalt u dužini od pet i po kilometara. I onda se stalo na tome”, navodi Smolović, dodajući da iz tog kraja potiče niz uglednih profesora, dekana i književnika.