Vijesti iz Bijelog Polja

Građani su nam na prvom mjestu!

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O NAKNADI ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Na osnovu člana 239 stav 19 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sl. list CG”, br. 64/17, 44/18, 63/18,11/19 i 82/20), a u skladu sa članom 21 Odluke o učešću lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl.list CG“ – opštinski propisi“ br.34/11), Zaključka o utvrđivanju Nacrta Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, br.01-018/20-933 od 13.10. 2020. godine, Sekretarijat za uređenje prostora objavljuje: PROGRAM JAVNE RASPRAVEo Nacrtu Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta JAVNI POZIVZainteresovanim korisnicima prostora opštine Bijelo Polje, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, organima lokalne uprave, javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Opština Bijelo polje, državnim organima i službama, pravnim licima i preduzetnicima i ostalim zainteresovanim subjektima da uzmu učešće na Javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta. Javna rasprava o Nacrtu Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta će trajati 15 (petnaest) dana i to od 14.10.2020.do 29.10.2020.godine.U skladu sa mehanizmima i oblicima učešća građana u postupku javne rasprave subjekti iz stav 1 ovog Javnog poziva mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije podnijeti u pisanoj formi na adresu Opština Bijelo Polje, Sekretarijat za uređenje prostora, Ulica slobode bb ili na e-mail: urbanizam1bp@t-com.me, zaključno sa 29.10.2020.godine.Nacrt Odluke objaviće se na zvaničnom sajtu Opštine Bijelo Polje www.bijelopolje.co.me.Javni uvid u Nacrt Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, može se izvršiti u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora, zgrada Opštine Bijelo Polje, kancelarija br. 32 na drugom spratu.Centralna javna rasprava povodom Nacrta Odluke, održaće se u zgradi Opštine Bijelo Polje (skupštinska sala), dana 22.10.2020. godine sa početkom u 13 časova.Javnu raspravu će sprovesti Sekretarijat za uređenje prostora, Opštine Bijelo Polje.Sekretarijat za uređenje prostora, razmotriće eventualne primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave, nakon čega će sačiniti izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi koji će Informacioni centar Opštine Bijelo Polje objaviti na internet adresi www.bijelopolje.co.me.SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA