Vijesti iz Bijelog Polja

Građani su nam na prvom mjestu!

KORONA NIJE SMETNJA IMPLEMENTACIJI PROJEKATA U DOMU ZA STARE

U prostorijama Dnevnog boravka Doma za stare u Bijelom Polju održavaju se redovni sastanci koordinatora projekta ,,Kvalifikovana ženska radna snaga za bolju budućnost” i učesnika projekta.

Na sastancima se podnosi izvještaj o radu gerontodomaćica na terenu, o potrebama i zahtjevima korisnika, a sve u cilju unapređenja usluge koju naša ustanova pruža godinama preko različitih projekata ali i uspješne realizacije ovog koji finansira EU.