Glavni Meni

Vijesti iz Bijelog Polja

Građani su nam na prvom mjestu!

KAKO PREPOZNATI ŽRTVU VRŠNJAČKOG NASILJA

KAKO PREPOZNATI ŽRTVU VRŠNJAČKOG NASILJA

Psihološkinja Anđela Golubović tvrdi da je više pokazatelja da je dijete žrtva nasilja.


”… A to su: dijete utučeno bez očiglednog razloga, gubi volju i entuzijazam za školu i učenje, ne viđa se sa drugom djecom, ne posjećuje (često) drugu djecu ili ih ne dovodi kući, lošije spava, neočekivano dobija lošije ocjene u školi, pokazuje znake depresije, nedostatak samopouzdanja ili se samopovređuje. Obazriv razgovor može pomoći djeci da se otvore. Ukoliko sumnjaju da je dijete žrtva, roditelji mogu napomenuti djeci, kako su mnoge poznate ličnosti bile žrtve nasilja, ne bi li ih tako podstakla da se otvore”, poručuje ona.

KAKO PREPOZNATI ŽRTVU VRŠNJAČKOG NASILJA


Golubović smatra da treba osuditi i “ćutljivu većinu”.


”To je najveća grupa djece koja ne prijavljuje zlostavljače. Djeca koja posmatraju, gledaju i ćute najčešće razmišljaju da se to njih ne tiče i da ne treba da se miješaju ili ta sama djeca nemaju kapacitet da se identifikuju sa žrtvom. Ta djeca samo pomažu onima koji su njima slični, a ne onima koji su isključeni iz njihovog ‘moralnog univerzuma’”, zaključuje ona.


Izvor: Vijesti