Vijesti iz Bijelog Polja

Građani su nam na prvom mjestu!

DR IFETA EROVIĆ – KAKO SE ZAŠTITI OD KORONA VIRUSA

Virus je svuda oko nas u ovom periodu i moramo naučiti kako da živimo sa njim.
Da bi virus izazvao infekciju mora da dospije u sistem za disanje tj.u nos, sinuse ili pluća.
Širi se isključivo kašljanjem, kijanjem ili govorom, a može se unijeti i dodirom zagađenih površina. Naročito sada kada su povoljni uslovi za njegovo umnožavanje: hladno je, počinje grijanje u stambenim i radnim prostorijama, ljudi duže borave u zatvorenom prostoru.
Pravilna primjena osnovnih mjera zaštite smanjuje rizik od zaraze korona virusom. Ne paničite budite razumni i organizovani!
Često provjetravajte prostorije u kojima boravite, ne zadržavajte se u društvu drugih na manjem prostoru (od 2m) duže od 15min, boravite i šetajte vani gdje je manje lica.
Nosite zaštitne maske tako da prekrivaju nos, usta i bradu i imajte na umu da nošenje maski ne štiti ako ne držite socijalnu distancu uz to. Površine koje često dotičete (kvake, prekidači, slavine, kupatilo) više puta u toku dana prebrišite dezinfekcionim sredstvom.
Ne miješati sredstva za dezinfekciju, poštujte preporuke proizvođača za primjenu istih.
Virus je osjetljiv na ultraljubičaste zrake (čije je dejstvo najizraženije od 11-15h tokom sunčanih dana), temperaturu višu od 56°C u trajanju od 30min, 70% alkohol, persirćetnu kiselinu, hloroform i sredstva koja sadrže hlor.
Pridržavanjem ovih mjera na najefikasniji ali i najjeftiniji način pomažete u suzbijanju širenja virusa – BUDITE ODGOVORNI!
Prim. dr Ifeta Erović, specijalista higijene
Član Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje