Vijesti iz Bijelog Polja

Građani su nam na prvom mjestu!

CENTAR ZA RAZVOJ AGRARA SPROVODI ZNAČAJAN PROJEKAT: BRENDIRAĆE POLIMSKU ŠLJIVOVICU

Zadnjih decenija poljoprivreda u Crnoj Gori u želji da uskladi svoje standarde sa Evropskom Unijom, započela je proces zaštite domaćih proizvoda. Određeni broj brendova je već obuhvaćeh strogim pravilima zaštite i dobijene su prve robne marke.
Jedan takav projekat, koji obuhvata region sjverene Crne Gore je Projekat “Polimska šljivovica” koji inplementira Centar za razvoj agrara iz Bijelog Polje a koji je podržalo Ministarsvo poljoprivrede javnim pozivom iz 2020.godine kroz mjeru „Podrška afirmaciji poljoprivrednih proizvoda na domaćem tržištu“.
“U projektu je ostvareno i partnerstvo sa nadležnim Sekretarijatima opština Bijelo Polje, Berane, Andrijevica i Plav. Pored opština Polimlja učesnici u projektu će biti vodeći stručnjaci za oblast jakih pića sa Intituta za voćarstvo iz Čačka i tehnologiju i preradu hrane sa Univerziteta Donja Gorica, što će omogućiti dobar početak ovog programa”, navodi Dejan Zejak kordinator projekta.
Aktivnosti projekta obuhvataju dva info dana u Bijelom Polju i Andrijevici, i jedan centralni okrugli sto u Bijelom Polju gdje će eksperti iz Crne Gore, Srbije i Ministarstva poljoprivrede govoriti javnosti i proizvođačima o značaju sprovođenja redovnih kontrola alkoholnih pića, obzirom da je riječ o vrlo osjetljivim proizvodima, koji neadekvatnom proizvodnjom i skladištenjem, mogu imati negativan uticaj na zdravlje i život potrošača.
Takođe, tokom projekta na ovim radionicama će biti objašnjene i mjere nadzora i kaznene odredbe, u slučaju plasiranja alkoholnih pića bez dobijene dozvole za promet.
“Da bi riješili problem boljeg načina proizvodnje i plasmana „Polimske šljivovice“ učesnici projekta (Proizvođači rakije, agrostručnjaci iz Sekretarijata za poljoprivredu iz Bijelo Polje, Berane, Andrijevica i Plav moraju se edukovati iz važeće Zakonske oblasti, tehnologije pravilne proizvodnje pića, marketinga kako bi unaprijedili proizvodnju i prodaju, i iskoristiti turističke potencijale ove 4 opštine, i time i animirati što više Turista koji u borave na sjeveru i Crnogorskom primorju da budu upoznati sa ovim proizvodom – „Polimskom šljivovicom“, ističe Božo Premović iz Sekretarijata za poljoprivredu Berana.
Proces realizacije ciljeva projekta predviđa uključivanje što većeg broja crnogorskih proizvođača u šeme kvaliteta, naprjeđenje kapacitet NVO sektora u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, omogućava kontinuirana, dosljedna i pravilna primjena svih EU propisa vezanih za proizvodnju i plasman poljoprivrednih proizvoda, jača aktivnosti crnogorskih poljoprivrednih proizvođača i poboljšanje poslovnog ambijenta, a u mnogome doprinosi da bude povećan nivo informisanosti javnosti o kvalitetu i plasmanu poljoprivrednih proizvoda na crnogorsko tržište, posebno u oblastima koje su manje zastupljene, kao šeme kvaliteta i unaprjeđenje uvezanosti turizma i poljoprivrede kroz plasman tradicionalnih i specifičnih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u lokalnu turističku ponudu što je u i jedan od ciljeva ove saradnje.
“Projekat predviđa izradu osnovne baze podataka proizvožača Polimske šljivovice u ove četiri opštine, početnu analizu uzoraka rakije sa ovog prostora, njihovu ocjenu i preporuke stručnjaka za standardizaciju, režiranje promo spota i postavljanje bilborda na teritoriji juga, srednje regije u sjevera Crne Gore, održavanja dvije radionice i centralnog skupa, kao i“ Formiranje i upis u nadležni registar Udruženje proizvođača “Polimske šljivovice” koje bi u budućem periodu nastavilo sa daljim koracima na upisu u registar i zaštiti oznake porijekla “Polimske šljivovice”, kaže Jasmin Ćorović iz Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje
Navedeno potvrđuju planirane aktivnosti projekta “Polimska šljivovica”, čijom realizacijom će se ispuniti ciljevi ovog javnog poziva. Tokom prethodnog perioda zaštićeno je pet proizvoda: „Njeguški pršut“ – geografskom oznakom, „Pljevaljski sir“ – oznakom porijekla, „Crnogorski goveđi pršut“ i „Crnogorska stelja“ – oznakom porijekla i, nedavno, „Crnogorski pršut“ – geografskom oznakom. U proceduri su zahtjevi za durmitorski skorup i kolašinski lisnati sir, a očekuje se i otpočinjanje procedure zaštite meda i maslinovog ulja.
“Put od prvog koraka do konačnog dokumeta i upisa u registar traje dugo, samo u slučaju “Pljevaljskog sira” tajao je skoro deceniju. Specifičnost proizvodnje lokalnih voćnih rakija I njihove standardizacije i zaštite je pionirski poduhvat naše organizacije i naših partnera. Nadamo se da će i “Polimska šljivovica” biti upisana u nadležni registar, a Polimlje dobiti svoj prvi brend”, kaže Zejak.