Bijelo Polje

Vaš pogled na grad

BROJ NEZAPOSLENIH OD PROŠLE GODINE VEĆI ZA 10 HILJADA

BROJ NEZAPOSLENIH OD PROŠLE GODINE VEĆI ZA 10 HILJADA

Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG) trenutno je 53. 795 nezaposlenih, oko 10 i po hiljada više nego na današnji dan prošle godine, kazao je u emisiji TVCG Mreža.me, Milutin Vučinić iz Zavoda.


Registar nezaposlenih ZZZCG, kako kaže Vučinić, pokazuju da su od ukupnog broja nezaposlenih 59. 92 odsto žene.
“U odnosu na uporedni period iz 2020. Godine imamo povećanje od 10.599 lica”, kazao Vučinić.

BROJ NEZAPOSLENIH OD PROŠLE GODINE VEĆI ZA 10 HILJADA

Pandemija korona virusa je, kako kaže, svakako uslovila porast broja nezaposlenih.
“Od početka pandemije do danas imamo mjesečni prosjek prijavljenih lica na evidenciji ZZZCG od oko 3. 400, što je u odnosu na mjesečni prosjek iz 2019. Od 2. 300, i predstavlja povećanje od oko 47,8 odsto. Tako da možemo zaključiti da je korona svakako uticala na povećanje stope nezaposlenosti i priliv u evidenciji ZZZCG”, naveo je Vučinić.


On je rekao da imamo i 20.000 osoba, kojima je u tom periodu prestao radni odnos.


“Na evidenciju nezaposlenih najviše je došlo lica iz djelatnosti: trgovina, obrazovanje, uslužne djelatnosti i usluga smještaja i ishrane”, naveo je Vučinić i dodao da su, pored korone, i mjere podrške Vlade uslovio i da određen broj lica se prijavi na evidenciju nezaposlenih.


“Određeni broj lica koja možda nisu aktivno tražila posao da dođu na evidenciju ZZZCG, upravo zbog tih nekih stimulativnih pogodnosti, kao što je novčana naknada, koja je dijeljena u više navrata. Toga je sigurno bilo”, naveo je Vučinić.


Na porast broja nezaposlenih, kako ističe, utiču i prijave visokoškolaca, zbog Programa stručnog osposobljavanja.
U kvalifikacionoj strukturi najviše nezaposlenih je sa trećim, četvrtim i petim nivom obrazovanja, i oni čine 50,76 odsto nezaposlenih.


Kako je kazao Vučinić, visokoškolci čine 12,85 odsto nezaposlenih. Među onima mlađim od 30 godina je oko 20 odsto nezaposlenih, od 30 do 50 godina oko 48 odsto, dok su ostali nezaposleni stariji od 50 godina.
“Onih koji čekaju na posao duže od godinu je 56 odsto”, saopštio je Vučinić.