Bijelo Polje

Vaš pogled na grad

BIVŠI DIREKTOR TUŽIO KOMPANIJU “MONTEKARGO”

bivsi-direktor-tuzio-kompaniju-montekargo

BIVŠI DIREKTOR TUŽIO KOMPANIJU “MONTEKARGO”

Bivši direktor Montekarga Muradif Grbović podnio je tužbu protiv te državne kompanije za teretni željeznički saobraćaj, tražeći naknade za navodno neiskorišćene godišnje odmore za pet godina kada je bio direktor, pišu Vijesti.


U tužbi koja je predata Osnovnom sudu u Podgorici se navodi da je on zasnovao radni odnos u ovoj kompaniji 8. juna 2017. Godine, kada je postao direktor, a da je razriješen 5. Februara ove godine, kao i da u tom periodu dok je bio direktor nije išao na godišnji odmor pa traži naknadu tog prava za 2017, 2018, 2019, 2020. i 2021. Godine.


U tužbi je navedeno da za dokazivanje svog prava na ove naknade traži uvid u svoj personalni dosije u kompaniji, kao i vještačenje sudskog vještaka ekonomsko-finansijske struke. On nije naveo iznos naknade koju traži, već da se ona utvrdi u periodu vještačenja, ali da se dodaju zatezne kamate kao i troškovi sudskog postupka.


U odgovoru na tužbu iz Montekarga su naveli, da u arhivi kompanije postoje rješenja o korišćenju godišnjeg odmora Grbovića za 2017, 2018, 2019. i 2020. Godinu, koje je potvrdio tadašnji odbor direktora, i da su zbog toga neosnovani njegovi navodi da mu je onemogućeno korišćenje tog prava.


Navedeno je i da je u cijelom tom periodu Grbović bio izvršni direktor kompanije, i da je njegova obaveza između ostalog da odgovara za zakonitost rada društva, kao i da odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih u vezi sa radom. U odgovoru na tužbu se navodi, da je teško povjerovati da je u jednoj državnoj kompaniji onemogućeno korišćenje godišnjeg odmora izvršnom direktoru i to višegodišnjem trajanju, kao i da bi to, da je istina, govorilo o nezakonitosti rada izvršnog direktora.


Iz kompanije navode i da tužbu treba odbaciti i iz procesnih razloga jer je Grbović prethodno morao pokrenuti postupak za mirno rješenje spora, kao i zbog toga da nije predložio ni jedan dokaz koji potkrepljuje njegove tvrdnje. Oni navode i da je tužba pokušaj pravne malverzacije i izigravanja činjenica zarad sticanja imovinske koristi na štetu državne kompanije.


Nekadašnji izvršni direktor AD “Montekargo” Muradif Grbović, saopštio je da je za to što je tužio svoju bivšu furmu apsolutna odgovornost novog menadžmenta.


“Kako sam početkom ove godine nezakonito razriješen sa pozicije izvršnog direktora, uputio sam zvaničan dopis kompaniji u kojem ih obavještavam da ih ne želim tužiti po pitanju nezakonitog razrješenja, ali da nisam iskoristio odmor za prošlu godinu i da mi se isti isplati.

BIVŠI DIREKTOR TUŽIO KOMPANIJU “MONTEKARGO”

Kao i svake godine, tako i ove sam planirao svoj odmor koristiti u toku mjeseca Ramazana, što je zakonito jer u prvoj polovini tekuće godine imam pravo koristiti odmor za prošlu godinu”, naveo je on.


Grbović je naglasio da je tužba samo za 2020. Godinu i posljedica je višemjesečne izostale reakcije menadžmenta na njegov dopis.