Vijesti iz Bijelog Polja

Građani su nam na prvom mjestu!

ZBOG UTROŠKA SREDSTAVA OBUSTAVLJENA PRIMJENA MJERE ZA ODRŽIVO KORIŠĆENJE PAŠNJAKA

Na osnovu Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2020. godinu („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 17/20) sekretar Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj d o n o s i :
Z A K LJ U Č A K
Zbog utroška Budžetom planiranih sredstava za mjeru 2.1 Održivo korišćenje planinskih pašnjaka Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2020. godinu, pomenuta mjera 2.1 se zatvara za tekuću godinu.
Sekretarijat za rurali i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje od 09.07.2020. godine neće odobravati pristigle zahtjeve po osnovu podsticaja definisanog mjerom 2.1 Održivo korišćenje planinskih pašnjaka pomenutog Programa, za tekuću godinu.
Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj