Bijelo Polje

Vaš pogled na grad

VAZDUH U BIJELOM POLJU ZAGAĐEN

vazduh_u_bijelom_polju_zagadjen

VAZDUH U BIJELOM POLJU ZAGAĐEN

Problemi koji su već duži niz godina prisutni i postaju alarmantni u Bijelom Polju, kad u sezoni grijanja sve veće i prisutnije je zagađenje vazduha, koje postaje sve veća opasnost po zdravlje građana. Nekoliko kotlarnica u samom centru grada koje griju zgrade Suda, Opštine, par hotela, individualne kotlarice itd, nemaju nikakve filtere i postali su noćna mora za stanovnike i užeg i šireg dijela grada, kažu u NVO ,,Novi Put” iz Bijelog Polja.

 • Uglavnom se za grijanje troši drvo i ugalj, ali neodgovorni građani vrlo često lože i druge, zakonom zabranjene stvari, poput plastične ambaleže, stare obuće i kućnog otpada, što dodatno optrećuje ionako loš kvalitet vaduha. Porodična domaćinstva u Bijelom Polju i okolini troše za sezonu grijanja i do 30 metara kubnih ogrevnog drveta, pojedinačno, što pokazuje da je sječa ogrevnog drveta sve veća i sve besomučnija – upozoravaju oni.

 • Da je u “Novom Putu” ističu da se građani žale na nelegalnu sječu šume i kako kažu “šumsku mafiju”, a takođe dodaju da postoji mafija koja je zadnjih godina devastirala sva prirodna bogatstva u Crnoj Gori i poprilično uništila sve sto je prirodno-šumu,vodu i kamen.
 • Pored toga, što su uništili životnu sredinu i zagadili je, danas je vidan problem da građani pored više fabrika za proizvodnju peleta, proizvodnju struje, vode i betona, moraju da uvoze sve naše prirodne sirovine iz susjednih država. Država mora i treba da im objasni da to što rade nije javni interes, da sticanje protivpravne imovinske koristi na ovakav način, nije omogućavanje i podsticaj napretka zajednice – navode.

 • Početkom februara prošle godine iz Agencije za zaštitu životne sredine su saopštavali da su najveće, maksimalne koncentracije PM čestica u Crnoj Gori izmjerene 06. 02. 2020. u 23 časa u Bijelom Polju, vrijednosti od 197,8 µg/m3, dakle dva puta više od maksimalno dozvoljene koncentracije i Evropskih standarda.

 • Situacija je i ove godine nepromijenjena.

 • Komunalna policija i Komunalna inspekcija u čijoj je djelimičnoj nadležnosti kontrola deponovanja, a kasnije i spaljivanja otpada u njihovoj ingerenciji, su odavno postele „sadaka“ službe u koje se upošljavaju partijski vojnici, čiji je rezultat rada od osnivanja do danas, vrlo upitan.

 • Nevladine organizacije su i prije dvije godine apelovale na opštinu Bijelo Polje da reaguje jer je Bijelo Polje postalo jedan među najzagađenijim sredinama u Crnoj Gori. Čak zagađeniji i od tradicionalkno zagađenih Pljevalja
 • Predsjednik Opštine Bijelo Polje Petar Smolović, je početkom 2020.godine, bez javnog poziva, dakle samovoljno i netransparentno, formirao komisiju za ocjenu stanja kvaliteta vazduha i iznalaženja rješenja za otklanjanje eventualnog lošeg uticaja na zdravlje ljudi – navode iz ove NVO.

 • Građani i javnost su, upozoravaju oni, uskraćeni za informacije ko su članovi te komisije i koje su njihove reference za članstvo, ali je Smolović tada tvrdio da je Komisija je sastavljena od predstavnika lokalne samouprave, navodno stručnih lica i predstavnika civilnog sektora.
 • Zadatak ove komisije je bio da utvrdi trenutno stanje kvaliteta vazduha u Bijelom Polju, da uporedi to stanje sa stanjem kvaliteta vazduha u prethodnom vremenskom periodu, kao i da prati trend stanja vazduha u narednom periodu. Smolović je tada tvrdio da će novoformirana kosmisija sačiniti spisak (potencijalnih) zagađivača vazduha u Bijelom Polju i utvrditi ostale uzroke zagađenja vazduha, kao da će i predložiti mjere i rješenja poboljšanja i unapređenja stanja kvaliteta vazduha u Bijelom Polju i predsjedniku Opštine Bijelo Polje, podnijeti izvještaj o rezultatima svoga rada – dodaju oni.

 • Od svega toga, kako ističu u NVO “Novi put” građani nisu dobili ništa, čak ni informacije, da li je i šta ova komisija, sastavljena od navodnih eksperata uradila, od dana kada je formirana do danas.
 • Jedino što građani osjećaju i vide je to, da je vazduh sve više zagađen i da je sve više oboljelih građana kome je uzrok najvjerovatnije veoma loš, čak i po zdravlje opasan, zagađeni vazduh, te da obećanja za bolji život, nikad neće nestati – kaže se na kraju saopštenja NVO ,,Novi Put”.
 • VAZDUH U BIJELOM POLJU ZAGAĐEN