Vijesti iz Bijelog Polja

Građani su nam na prvom mjestu!

U PRIPREMI PUBLIKACIJA O FLORI I FAUNI ĐALOVIĆA PEĆINE

Nevladina organizacija “Eko centar” uz podršku Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj sprovešće istraživanje flore i faune Đalovića pećine, najvećeg prirodnog dragulja bjelopoljske opštine, prenosi Radio Bijelo Polje.Kako je na konferenciji za medije saopštio profesor biologije i predsjednik NVO “Eko centar”, Tomislav Tomović, istraživanje će trajati nekoliko mjeseci, nakon čega će biti objavljena i publikacija.”Proučavaćemo florističko-faunističke odlike Đalovića klisure, sa posebnim osvrtom na Đalovića pećinu. U tom kontekstu moram istaći da ovaj kraj ima jako specifične vrste, na samom ulazu u pećinu nalazi se endemična vrsta jeremičak – Blagojev likovac, kao i Javor gluvač, a kroz dalja istraživanja uradićemo katalog i prikazati čitavu floru. Takođe, Đalovića pećinu karakteriše i oskudnost živog svijeta, vrste koje se nalaze u pećini su endemične, sa brojnim specifičnostima kao što su odsustvo očiju, duge antene”, pojasnio je Tomović.On je istakao da istraživanjem i objavljivanjem publikacije o biljnom i životinjskom svijetu žele da daju doprinos doprinos valorizaciji Đalovića pećine.“Budući turistički kompleks Đalovića pećine će omogućiti dalji razvoj našeg kraja, što je i primarni cilj naše Opštine, a na ovaj način mi želimo da damo doprinos valorizaciji našeg prirodnog dragulja, ali i da doprinesemo očuvanju biodiverziteta”, podvukao je Tomović.Predsjednik NVO “Eko centar” naglasio je da se ovaj projekat nadovezuje na Lokalni akcioni plan biodiverziteta i zaštite životne sredine naše opštine.“I ja sam učestvovao u samoj izradi ovog planskog dokumenta, tako da ovo istraživanje flore i faune zapravo prati njegovu realizaciju”, napomenuo je Tomović.Tomović je istakao da će katalog o florističko-faunističkim odlikama Đalovića pećine biti jako važna publikacija.“To će ja mislim biti prva publikacija takve vrste, tako da ćemo zaista sa velikom pažnjom raditi na njenoj pripremi, kako bi svi zainteresovani mogli da imaju potpun uvid u sve odlike i specifičnosti ovog kraja”, kazao je profesor biologije, napominjući da će publikacija najvjerovatnije biti objavljena u septembru.Na konferenciji o geografskim i geomorfološkim specifičnostima Đalovića pećine govorila je mr biologije Bojana Brajić.Brajić je, pred profesora Tomislava Tomovića i Zehre Balić, članica istraživačkog tima koji će raditi na proučavanju biljnog i životinjskog svijeta Đalovića pećine.