Vijesti iz Bijelog Polja

Građani su nam na prvom mjestu!

STIŽE DVADESET RASNIH STEONIH JUNICA

Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj raspisao je Javni poziv za dodjelu 20 rasnih steonih junica simentalske rase, koji je otvoren do 31. jula 2020. godine.
“Ukupan iznos sredstava predviđen za ovu podršku iznosi 40 hiljada eura. U realizaciji ove podsticajne mjere učestvuje Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj u saradnji sa Sekretarijatom za finansije. Sastavni dio ovog Javnog poziva su Kriterijumi (opšti za prijavljivanje na Javni poziv i Kriterijumi za rangiranje i način bodovanja) koji služe za izradu rang liste korisnika ove podsticajne mjere, kao i detaljno pojašnjen način realizacije podsticajne mjere”, saopštio je Slobodan Jelić, sekretar Sekretarijata za preduzetništvo i ekonomski razvoj.
Jelić je istakao da će se prijem zahtjeva za dodjelu rasnih steonih junica vršiti se od 01. jula do 31. jula 2020. godine.
“Podnosioci zahtjeva mogu biti mladi bračni parovi – poljoprivrednici (do 40. godina starosti), koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo pri MPRR, žive na 700 m nadmorske visine i više, posjeduju minimum jedno a najviše tri muzna grla, posjeduju adekvatne uslove za bavljenje govedarstvom, imaju prebivalište na teritoriji bjelopoljske opštine, koji su uz to ili neko od članova njihove kućne zajednice, su vlasnici poljoprivrednog zemljišta, ili koriste zemljište pod zakupom, koje ne može biti površine ispod 1,00 ha. Kao i korisnici mjere br.4 – Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede 2012. godine, kojima je dodijeljeno rasno steono grlo, ne mogu biti podnosioci zahtjeva, nemaju pravo za ostvarivanje ove mjere”, kazao je Slobodan Jelić.
Građani Obrazac zahtjeva mogu preuzeti na Građanskom birou Opštine Bijelo Polje, a više informacija i detalja sa ovim Javnim pozivom mogu dobiti u Sektoru za poljoprivredu i vodoprivredu (kancelarija br.17) u Sportskom centru Nikoljac ili putem telefona br. 067/276-038.