Vijesti iz Bijelog Polja

Građani su nam na prvom mjestu!

SEVDAH U AKOVU BIO GLAVNI POKRETAČ ROMANTIKE KOD MLADIH

Od svih običaja koje su Turci donijeli u ove krajeve najlepši je sevdah.

Osim u stihovima pjesnika, zapadnjačke ljubavi inspirisane interesima i bogatstvom, uštogljene i uniformisane buržoazije, skoro da nisu posjedovali romantične scene života.

S’ jedne strane civilizacijski napredak donosi blagostanje i lagodniji način života a sa druge, ovamo u Sandžaku, nešto usporeniji tempo razvoja društva. Ali ako se to posmatra sa humanog aspekta, ljudska duša ima veliku prednost. Smisao i sadržaj emocionalnog života u odnosu na zapadnjački Eldorado.

Ljubavi ispunjene strašću, strepnjom i čežnjom skrivane u sjenci kapija egzotičnog orijentalnog sevdaha i šeher Akova. Ašikovanje, mladalački zanos, žar ljubavi među zaljubljenima.

Sve drugo pripada onim malobrojnim nesrećnim ljubavima gdje mladi nijesu odlučivali o izboru svojih izabranika. Takve ljubavi, često su doživljavale tragičan kraj.

Iz romana “Fleke”, Vukomana Rakočevića
Grafika: Rasim Hadrović – Polimski