Vijesti iz Bijelog Polja

Građani su nam na prvom mjestu!

SAMEDIN AGOVIĆ AKTIVNO UČESTVOVAO NA REGIONALNOJ KONFERENCIJI O KORUPCIJI

Lider Bjelopoljskih liberala Samedin Agović imao je zapaženo učešće na trodnevnoj regionalnoj konferenciji “Crna Gora u borbi protiv korupcije i pregovaračka poglavlja 23 i 24”, koja je održana u Ulcinju.Na skupu su izlaganja imali eminentni panelisti iz regiona i EU, a govorilo se o ključnim izazovima sa kojima se CrnaGora suočava u procesu pregovora sa EU; institucionalnoj i budžetskoj kontroli i mehanizmima ostvarenja kontrole u sistemu javnih finansija; nezavisnosti i proaktivnosti institucija u borbi protiv korupcije; izazovima pred Agencijom za sprječavanje korupcije; bilo je riječi i o borbi protiv visoke korupcije i finansijskim istragama i odgovornosti u sistemu javnih finansija i aktivnostima Specijalnog policijskog odjeljenja i međunarodnoj saradnji policije u borbi protiv korupcije. Poslednji dan konferencije bio je rezervisan za teme poput izazova za novinare u antikorupcijskim temama; iskustva i izazovi Hrvatske u procesu pridruživanja EU i poštovanje vladavine prava u Crnoj Gori iz ugla EU.