Bijelo Polje

Vaš pogled na grad

RANG LISTA FINANSIRANJA PROJEKATA ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA

lokalna uprava

RANG LISTA FINANSIRANJA PROJEKATA ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu u 2021.godini, na osnovu člana 3 Odluke o raspodjeli sredstva za finansiranje  projekata za podršku ženskom preduzetništvu  u 2021.godini (“Službeni list Crne Gore-opštinski propisi ”, br.36/21 ), uz shodnu primjenu člana 19 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija  (“ Sluzbeni list Crne Gore-opštinski propisi ”, br.04/17 ) i Javnog poziva za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za podršku ženskom preduzetništvu u 2021. godini, objavljenog 29.11.2021. godini,  utvrdila je:

               RANG LISTU BIZNIS PLANOVA

na Javnom pozivu za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu

1. Naziv biznis plana: Krojački salon “Sanela“

Preduzetnica: Sanela Ćatović 52,2

2. Naziv biznis plana:Baby –tex

Preduzetnica: Popara Elma 48,2

3. Naziv Biznis plana: Butik muške, ženske i dječje odjeće LUI

Preduzetnica: Mirela Šukurica 41,6

4. Naziv biznis plana: Dostavno vozilo za distribuciju proizvoda „Naš sokić“

Preduzetnica: Bojana Joksimović 41,2

5. Naziv biznis plana: Psihološko savjetovalište „PS- CONSULTING“

Preduzetnica: Džafić Enisa 41

6. Naziv biznis plana: Unapređenje za moj biznis

Preduzetnica: Čardaklija Jasna 40

7. Naziv biznis plana: MOJ MARKET

Preduzetnica: Marina Mijović 36,4

8. Naziv Biznis plana: Djelatnost turističke agencija – tour operator

Preduzetnica: Lejla Ljuca – White Field Travel d.o.o. 35.6

RANG LISTA FINANSIRANJA PROJEKATA ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Na Preliminarnu rang listu biznis planova, učesnice  Javnog poziva imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana isticanja liste na web sajtu i oglasnoj tabli Opštine. Prigovor se podnosi Komisiji za raspodjelu sredstava namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu u 2021. godini.