Vijesti iz Bijelog Polja

Građani su nam na prvom mjestu!

PROJEKAT O UNAPREĐENJU VJEŠTINA LICA SA POSEBNIM POTREBAMA: DOGOVORENO OSNIVANJANJE SOCIJALNOG PREDUZEĆA

PROJEKAT O UNAPREĐENJU VJEŠTINA LICA SA POSEBNIM POTREBAMA: DOGOVORENO OSNIVANJANJE SOCIJALNOG PREDUZEĆA

Projekat je podržan od strane Ministarstva finansija Crne Gore – Direkcije za finansiranje i ugovaranje EU pristupnih fondova. A za njegovu realizaciju odboren je grant od skoro 100.000 eura.

Udruženje paraplegičara Bijelog Polja i Mojkovca u saradnji sa Udruženjem za pomoć licima sa posebnim potrebama realizovaće projekat “Povećanje zaposlenosti, mobilnosti radne snage i socijalnog i kulturnog uključivanja osoba sa poteškoćama u kretanju”. Cilj projekta je unapređenje znanja, vještina i kompetencija. Kao i sticanje radnog iskustva lica sa posebnim potrebama kako bi bila konkurentnije na tržištu rada.

– Projekat je podržan od strane Ministarstva finansija Crne Gore – Direkcije za finansiranje i ugovaranje EU pristupnih fondova. A za njegovu realizaciju odboren je grant od skoro 100.000 eura. Pojasnio je saradnik na projektu Stefan Srbjanović i dodao da je ovdje riječ o osobama sa poteškoćama u kretanju. A glavni cilj projekta je povećanje njihove zapošljivosti. DOGOVORENO OSNIVANJANJE SOCIJALNOG PREDUZEĆA

– Ovim projektom je,prije svega, predviđeno dobijanje i nabavka mašine za proizvodnju termorolni koje se koriste za podštampače i fiskalne kase koje svakog dana koriste trafike i prodavnice. Ono što je ključno je to da se projektom predviđa zapošljenje šest osoba od čega će biti četiri osobe operativne na samoj mašini, jedna osoba kao pomoćni radnik i jedna kao vozač. Kada kažem vozač, projektom je predviđeno jedno novo putničko vozilo koje će služiti za transport robe. Kao i za transport radnika koji će biti zaposleni. Donesena je odluka da se napravi jedna vrsta socijalnog preduzeća kako bi bila pružena sva neophodna podrška budućim radnicima – istakao je Srbjanović.

PROJEKAT O UNAPREĐENJU VJEŠTINA LICA SA POSEBNIM POTREBAMA: DOGOVORENO OSNIVANJANJE SOCIJALNOG PREDUZEĆA

Lokalna uprava podrška i partner

U ime lokalne uprave predstavljanju projekta prisustvovao je Miloš Kljajević, koji je istakao da će Opština Bijelo Polje i ubuduće biti podrška i partner u svim projektima ne samo Udruženju paraplegičara. Nego i svim drugim nevladinim organizacijama koje brinu o osobama sa invaliditetom.

– Lokalna uprava je uvijek tu da podrži sve ono što je u interesu osobe sa invaliditetom.Pomažemo kako finansijski tako i u stvaranju preduslova za bolji i efikasniji rad organizacija koje brinu o osobama sa invaliditetom. Tako će biti i budućim aktivnostima svih organizacija i udruženja koje se bave ovom problematikom-kazao je Kljajević.

Izvršna direktorica Udruženja paraplegičara Bijelog Polja i Mojkovca Milka Stojanović na konferenciji za novinare saopštila je da je ovo prvi Evropski projekat koji ova dva udruženja realizuju.

– Posebni ciljevi ovog projekta su obezbeđivanje sredstava za pilot inicijativu zapošljavanja šest osoba. Od kojih su četiri osobe sa invaliditetom, podržavajući razvoj socijalne ekonomije i socijalnih preduzeća u ciljnoj oblasti. Kao i osnivanje društveno orjentisanog preduzeća-socijalnog preduzeća i promocija njegovih aktivnosti u ciljanoj oblasti u pogledu održivosti, prenosivosti i kapitalizacije. Istakla je Stojanović i dodala da će u okviru relizacije projekta biti obezbijeđenje mašine za proizvodnju termo rolna za POS i fiksne štampače. Obezbjeđenje vozila za prevoz zaposlenih i finalnih proizvoda kupcima, mobilizacija šest osoba iz ciljne grupe osoba sa invaliditetom. Izrada baze podataka, obuka kandidata za zapošljavanje za rad u socijalnom preduzeću, i osnivanje socijalnog preduzeća.

Izvor: Dan

Novinar: Milovan Novović