Vijesti iz Bijelog Polja

Građani su nam na prvom mjestu!

PROJEKAT NAMIJENJEN OBUCI PENZIONERA DA KORISTE ELEKTRONSKE SERVISE!

PROJEKAT NAMIJENJEN OBUCI PENZIONERA DA KORISTE ELEKTRONSKE SERVISE!

Razvoj i unaprijeđenje digitalnih znanja i vještina svih grupa stanovništva je preduslov za digitalnu transformaciju javnog društva. Ali razvoj elektronskih usluga ima efekta ukoliko građani imaju dovoljan nivo digitalnih znanja i vještina da mogu da koriste elektronske usluge.


Digitalizacija svih segmenata društva više nije samo predmet odluke, već i činjenica koja je važna i sa kojom se jedno društvo suočava na svakom koraku. Digitalizacija mijenja živote građana tako što mijenja način na koji rade i obavljaju svakodnevne zadatke. Moderno doba sa uređajima poput kompjutera ili pametnog telefona omogućilo je da danas od kuće, iz kafane, dok se rekreiramo možemo platiti račune, porez, da zakažemo pregled kod ljekara, da dobijemo elektronski recept, da provjerimo da li apoteka ima lijek, organizujemo putovanje i slično.

PROJEKAT NAMIJENJEN OBUCI PENZIONERA DA KORISTE ELEKTRONSKE SERVISE!

Međutim, većina starijih i dalje ima telefon na tipke, a oni koji koriste pametne telefone ne koriste njegove pune kapacitete, već samo najjednostavnije funkcije.

Prema tome, ovaj projekat je prije svega baziran na obuci penzionera da koriste online servise, da se uključe u svijet interneta, i da koriste servise koji će im u mnogome olakšati svakodnevnicu. Ukoliko se ne bude vodilo računa o pravu starijih osoba da budu digitalno informisani, edukovani i uključeni, ova grupa može ostati bez mnogih prava koja ima pripada.

Projekat je finansiran od Ministarstva javne uprave, a sprovodi ga NVO Multimedijal Montenegro.