Vijesti iz Bijelog Polja

Građani su nam na prvom mjestu!

PREDSTAVLJAMO: TOMISLAV TIMOTIJEVIĆ, DUGOGODIŠNJI RUKOVODILAC PORESKE UPRAVE U BIJELOM POLJU

Jedan od najuglednijih građana Bijelog Polja Tomislav – Tomo Timotijević, rođen je 21. maja 1955. godine .
Gimnaziju je završio u Bijelom Polju , a Ekonomski fakultet u tadašnjem Titogradu, 1978. godine.
Prvo zaposlenje imao je u SDK – Ekspozitura Bijelo Polje, 1979. godine, gdje je radio do 1992. godine kao viši inspektor za kontrolu finansijsko materijalnog poslovanja privrednih subjekata, poslovnih banaka i Zavoda za osiguranje imovine i lica.
Od 1992. godine, radi u Direkciji javnih prihoda Crne Gore, kao direktor Filijale Bijelo Polje, sa Ekspoziturama Mojkovac i Kolašin.
U toku svih organizaciononih promjena i naziva ovog organa, odnosno uprave, biran je, imenovan ili postavljan na mjesto rukovodioca.
U periodu od 2014. do 2018. godina bio je odbornik u Skupštini Opštine Bijelo Polje.
Nakon toga i dalje obavlja poslove rukovodioca, savjetnika direktora Poreske uprave i načelnika Područne jedinice Bijelo Polje.
Oženjen je, otac je troje djece.