Vijesti iz Bijelog Polja

Građani su nam na prvom mjestu!

POČELA OBUKA IZRADE HTZ OPREME

Danas je počela četvoromjesečna obuka za pet polaznica radionice za izradu HTZ opreme u okviru projekta ,,Norveška za vas – Crna Gora“.Koordinator projektnog Tima Opštine Bijelo Polje, Samedin Agović kazao je da su polaznice izabrane na javnom konkursu Zavoda za zapšljavanje u Bijelom Polju.„Opština Bijelo Polje je dobila grant od Vlade Kraljevine Norveške u iznosu od 18.876,50 eura za ovaj projekat, koji pored obuke predviđa i nabavku četori specijalizovane industrijske mašine. Opština Bijelo Polje snažno podržava ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom u skladu sa Zakonom zaštiti od diskriminacije lica sa invaliditetom, a sve kako bi žene sa invaliditetom dobile ravnopravan tretman na tržištu rada“, rekao je Agović.On je podsjetio da je projektom predvidjeno da pet polaznica obuke dobija mjesečnu nadokanadu u iznosu od 15% prosječne bruto plate u Crnoj Gori u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom“Značano je napomenuti da će tri od pet polaznica dobiti radni angažaman na godinu dana s mogućnošću produžetka angažmana. Koristim priliku da se još jednom zahvalim Vladi Kraljevine Norveške koji su kroz projekat ,,Norveška za vas“ pomogli Opštinu Bijelo Polje i Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj koji je dobio ovaj grant kao subjekt poslovanja”, poručio je Agović.”MS Eduko” organizacija je dobila posao na tenderu Sekretarijata za preduzetništvo i ekonomski razvoj Opštine Bijelo Polje. Nakon završene obuke polazanici koji upješno polože ispit dobiće serifikate o završenoj obuci.“Koleginica Semija Hubanić i ja ćemo se potruditi da u okviru 320 časova praktične nastave prenese znanja i vještine u izradi HTZ opreme. Nadam se da će polaznice biti osposobljene za rad”, istakla je Nadežda Ćetković.Polaznica obuke Svetlana Kovijanić je istakla da je jedna od pet polaznica obuke za izradu radne uniforme.“Imam radnog iskustva u šivenju, ali sam se prijavila da usavršim dodatno ovaj dio posla i da po završenoj obuci dobijem sertifikat”, kazala je Kovijanić.