Bijelo Polje

Vaš pogled na grad

OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN DJETETA

OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN DJETETA

U Srednjoj elektro-ekonomskoj školi u Bijelom Polju obiljžen je „Međunarodni dan djeteta”. Gdje su učenici prvog razreda upoznati da međunarodni ili Svetski dan prava djeteta je godišnji međunarodni događaj koji se slavi 20. Novembra. Da ovaj dan promoviše međusobnu interakciju i razumijevanje među djecom i doborobit djece u svijetu.

Obilježava se i da bi se skrenula pažnja javnosti na obaveze društva prema djeci, kao i na aktuelne probleme sa kojima se djeca suočavaju.


Osnovni princip Konvecije su: pravo na život, opstanak i razvoj, najbolji interes djeteta, pravo na participaciju prava na nediskriminaciju. Učenici su upoznati sa tri najvažnija međunarodna dokumenta koja definišu ljudska prava kao što su Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima(1948). Konvencija o pravima djeteta (1989) i Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom (2006) Upoznati su da ljudska prava garantuje i štiti Ustav Crne Gore, Zakon o zabrani diskriminacije, Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom i Zakon o rodnoj ravnopravnosti-kazala je pedagog škole Tatjana Nedović.

OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN DJETETA


Nakon upoznavanja za međunarodnim pravnim aktima i opštim pravnim aktima Crne Gore koji garantuju i štite ljudska prava uslijedila je debata na pitanje -Koja to prava obezbeđuje škola? Ko je ombudsman? Ko su zlatni savjetnici ombudsmana?


Nakon debate dobili su odgovor da u slučaju diskriminacije ili nasilja treba da se obrate roditeljima, nastavnicima, psihologu, pedagogu u školi, policiji. Nakon toga Zaštitniku ljudskih prava I sloboda, sudu, Upravi za inspekcijske poslove. Poruka učenika je da žele jedan bolji svijet-kazala je Nedović.


Organizatori su bili Ervina Čikić, prof.pravne grupe predmeta, u saradnji sa v.d. Velibor Karličić i pedagogicom Tatjanom Nedović.
Izvor: SjeverCG