Vijesti iz Bijelog Polja

Građani su nam na prvom mjestu!

NOVA OPŠTINSKA ODLUKA O KUĆNOM REDU U STAMBENIM ZGRADAMA

Nacrt Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama, stavljen je na javnu raspravu Zaključkom br.01-1018/20-791 od 10.08.2020.godine, koji je donio predsjednik Opštine.

Javna rasprava će trajati 15 dana, počev od 12.08. do 25.08.2020.godine.

  1. Nacrt Odluke će se objaviti na internet stranici Opštine Bijelo Polje www.bijelopolje.co.me i dostaviti: odbornicima Skupštine opštine, političkim partijama, mjesnim zajednicama i nevladinom sektoru.
  2. Shodno mjerama NKT-a koje se odnose na okupljanje većeg broja građana, javna rasprava će se održati slanjem primjedbi, prijedloga i sugestija, putem mejla: saobracaj@bijelopolje.co.me, putem pošte, na adresu: Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj Opštine Bijelo Polje, na ul. N. Merdovića-Sportski centar Nikoljac br. 10, kao i na br. tel. 050-484-811.
  3. Organ lokalne uprave za sprovodjenje Javne rasprave je Sekretarijat za stambeno komunalne poslove I saobraćaj.
  4. Primjedbe i sugestije zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi na adresu Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj Opštine Bijelo Polje, ul. N. Merdovića-Sportski centar Nikoljac br. 10 ili u elektronskoj formi na e-mail: saobracaj@bijelopolje.co.me,najkasnije do 25.08.2020.godine.
  5. Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj će razmotriti primjedbe, predloge i sugestije učesnika Javne rasprave i sačiniti izvještaj o sprovedenoj Javnoj raspravi.

SEKRETARIJAT ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ