Bijelo Polje

Vaš pogled na grad

NAPRAVLJEN JE VELIKI POMAK PO PITANJU POLOŽAJA ROMA!

,,Oni poznaju svoja prava iz oblasti socijalne i dječije zaštite, a neki i ostvaruju ta prava preko našeg Centra za socijalni rad i zaista moram istaći da je veliki pomak napravljen kada je riječ o položaju Roma, posebno u posljednjih nekoliko godina. Međutim, tu su i novi problemi, ranije nijesmo imali slučajeve da Romi napuštaju svoju djecu, a sada ih je već dvoje napušteno. Romska zajednica je ranije bila mnogo više povezana.”

NAPRAVLJEN JE VELIKI POMAK PO PITANJU POLOŽAJA ROMA!

Vanja Mašković

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

Ova kampanja realizuje se u sklopu projekta ,,Unaprjeđenje socio-ekonomskog statusa romske populacije kroz sticanje novih znanja i vještina i promovisanja romskog identiteta i kulturne baštine” sa ciljem da doprinesemo jačanju položaja Roma i Egipćana u društvu i većim uključivanjem u društvene tokove, uz smanjenje diskriminacije i stigmatizacije prema ovim manjinskim grupama.

NAPRAVLJEN JE VELIKI POMAK PO PITANJU POLOŽAJA ROMA!

Projekat realizuje NVO Multimedial Montenegro (MMNE) uz finansijku podršku Ministarstva pravde, ljudskih i manjskih prava.